C1

Naam C1-Aangifte van de persoonlijke en familiale toestand
Doel Op dit formulier vult de werkloze zijn persoonlijke en familiale toestand in
Af te leveren door de uitbetalingsinstelling
Tijdstip van aflevering  
Laatste wijziging 01.04.2014
Aard van de wijziging Wijzigingen :
- Mogelijkheid voor de werkloosheidssector het fiscaal dossier van de werknemer te raadplegen bij de FOD FinanciŽn;
- Verduidelijkingen in verband met de staatlozen en de erkende vluchtelingen;
- Aanpassing in verband met de technici van de artistieke sector;
- Diverse wijzigingen en verduidelijkingen.
download Om de pdf-versie van dit formulier te openen, moet u over Adobe Acrobat (versie 5 of hoger) beschikken. U kunt die gratis bekomen op de Adobe-site.
download Word Klik met de rechter-muisknop om de Word-versie van het formulier te downloaden.