C47

Naam Aanvraag specifieke maatregelen verbonden aan de arbeidsongeschiktheid
Doel Wie een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 % aantoont, kan het volgende vragen:
- een fixering van het bedrag van de werkloosheidsuitkering;
- een vrijstelling van beschikbaarheid na een PWA-tewerkstelling.
Af te leveren door De uitbetalingsinstelling
Tijdstip van aflevering Vóór de aanvang van de vrijstelling
Laatste wijzigingen aan het formulier 01.06.2014
Aard van de wijziging Nieuwe maatregel : mogelijkheid om een medisch onderzoek te vragen om een verlenging van 2 jaar van het recht op inschakelingsuitkeringen te vragen. BELANGRIJKE OPMERKING:

OVERGANGSMAATREGELEN EN GEBRUIK VAN DE OUDE VERSIE VAN HET FORMULIER VOOR DISPO
De overgangsmaatregel voorzien in artikel 33 §6 van het KB van 23.07.2012 "degressiviteit" bepaalt dat voor werklozen die vóór 01.11.2012:
- een verwittigingsbrief (Dispo klassiek);
- een infobrief (Dispo jongeren);
hebben gekregen, de oude bepalingen momenteel van toepassing blijven.
In dit geval moet de oude versie (van 10.06.2010) van het formulier verder gebruikt worden. U kunt deze versie raadplegen via www.rvatech.be -> documenten RVA -> door het vakje “archief” aan te kruisen bij uw opzoeking.
download pdf Om de pdf-versie van dit formulier te openen, moet u over Adobe Acrobat (versie 5 of hoger) beschikken. U kunt die gratis bekomen op de Adobe-site.
download Word Klik met de rechter-muisknop om de Word-versie van het formulier te downloaden.