C47

Naam Aanvraag specifieke maatregelen verbonden aan de arbeidsongeschiktheid
Doel Wie een blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 33 % aantoont, kan het volgende vragen:
- een fixering van het bedrag van de werkloosheidsuitkering;
- een vrijstelling van beschikbaarheid na een PWA-tewerkstelling.
Af te leveren door De uitbetalingsinstelling
Tijdstip van aflevering Vóór de aanvang van de vrijstelling
Laatste wijzigingen aan het formulier 01.11.2012
Aard van de wijziging Aanpassing van het formulier ingevolge de inwerkingtreding op 0.11.2012 van de hervorming van de werkloosheidsverzekering (degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen).
download pdf Om de pdf-versie van dit formulier te openen, moet u over Adobe Acrobat (versie 5 of hoger) beschikken. U kunt die gratis bekomen op de Adobe-site.
download Word Klik met de rechter-muisknop om de Word-versie van het formulier te downloaden.