Wat is de impact van de nieuwe degressiviteit op deeltijds werkenden ?

Bent u een voltijds uitkeringsgerechtigd werkloze, en vat u een deeltijdse tewerkstelling aan, dan kan u in aanmerking komen voor een inkomensgarantie-uitkering (IGU), ter aanvulling van uw deeltijds loon

De IGU wordt berekend door vergelijking van uw deeltijds loon met de uitkering waarop u theoretisch recht heeft indien u werkloos bent en die dus een dalend verloop kent, voor zover de uitkering niet wordt gefixeerd.

Uitzonderingen voor berekening van de IGU

categorie A of N

Is de theoretische uitkering een uitkering van de fases 21, 22, 23 of 24 of een forfaituitkering, dan is de referte-uitkering gelijk aan het bedrag van fase 2A (de rode lijn).

categorie A of N

Voorbeeld

U start een deeltijdse tewerkstelling bij aanvang van de fase 22. De IGU wordt berekend alsof u een uitkering 2A ontving. Dit blijft zo gedurende de volledige duur van de tewerkstelling (voor zover uw gezinssituatie niet wijzigt).

categorie B

Is de theoretische uitkering een uitkering van de fases 21, 22, 23 of 24, dan is de referte-uitkering gelijk aan het bedrag van fase 2A (de rode lijn).

categorie B

Voorbeeld

U start een deeltijdse tewerkstelling bij de aanvang van de fase 22. De IGU wordt berekend alsof u een uitkering 2A ontving. Vanaf het tijdstip waarop u als volledig werkloze het forfaitbedrag zou ontvangen, wordt de IGU echter berekend op dit forfaitbedrag. Dit kan er toe leiden dat u geen IGU meer ontvangt.

Meer uitleg over deeltijdse arbeid vindt u in de infobladen nr T27, 28, 29, 30, 70 en 71.