Speciale situatie: tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht veroorzaakt door medische redenen

Wanneer de werknemer tijdelijk arbeidsongeschikt is, wordt de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst geschorst en heeft de werknemer in principe recht op gewaarborgd loon en vervolgens op ziekte-uitkeringen.

In de volgende 2 situaties kan de werknemer evenwel uitkeringen ontvangen:

Voor elke maand van arbeidsongeschiktheid levert de werkgever een formulier C3.2-WERKGEVER af. De werkgever duidt op het formulier als reden van tijdelijke werkloosheid “overmacht” aan met als vermelding “arbeidsongeschikt, beroep bij de arbeidsrechtbank” (voor de eerste situatie) en “arbeidsongeschikt voor de overeengekomen functie” (voor de tweede situatie).