Welke formulieren moet de werkgever uitreiken?

Voor meer uitleg, zie het infoblad Tijdelijke werkloosheid – procedure nr. E28.

Het controleformulier C3.2A

De werkgever moet een controleformulier C3.2A uitreiken aan de werknemer die hierom verzoekt.

De werknemer moet het formulier steeds in zijn bezit hebben en kunnen voorleggen aan de sociale controleur wanneer deze erom verzoekt.

Op het einde van de maand moet de werknemer zijn controleformulier indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen).

Het formulier C3.2-werkgever

Dit formulier doet dienst als:

De werkgever kan het formulier C3.2-werkgever vervangen door een elektronische aangifte van tijdelijke werkloosheid ingevolge staking (zie www.sociale-zekerheid.be).

Waar kan de werkgever deze formulieren bekomen?

De werkgever kan gratis blanco exemplaren van het controleformulier C3.2A en van het formulier C3.2-werkgever bekomen bij de dienst economaat van het werkloosheidsbureau van de RVA. Het formulier C3.2-werkgever is ook beschikbaar op de internetsite van de RVA (www.rva.be) (het controleformulier C3.2A niet aangezien het hier gaat om genummerde exemplaren).