Hoe wordt de inkomensgarantie-uitkering “oud systeem” berekend?

Voor een bepaalde maand wordt de inkomensgarantie-uitkering “oud systeem” berekend op basis van de volgende formule:

Inkomensgarantie-uitkering = referte-uitkering + maandelijkse toeslag - nettoloon

Het nettobedrag van de inkomensgarantie-uitkering “oud systeem” mag nooit hoger liggen dan 9/10 van de referte-uitkering.

Om de inkomensgarantie-uitkering te bekomen, is het eveneens nodig dat het resultaat van de berekening gelijk is aan of hoger dan 9,69 euro.

De hogervermelde uitleg is een vereenvoudigde voorstelling die geen rekening houdt met het effect van vakantie, afwezigheid, ziekte…

De gedetailleerde formules voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering, staan in het infoblad “Inkomensgarantie-uitkering – technische fiche met betrekking tot de berekening” nr. T71

Dit infoblad is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling of het werkloosheidsbureau van de RVA, of kan worden gedownload van het internet via www.rva.be.

Op diezelfde site www.rva.be vindt u eveneens een programma waarmee u het bedrag van de inkomensgarantie-uitkering bij benadering kunt berekenen.