FBZ - Fonds voor beroepsziekten

Sterrekundelaan 1
1210 Brussel

Tel. : 02 266 62 11
Fax : 02 219 19 33

 

Bevoegdheden en activiteiten

Het Fonds staat in voor de toepassing van de wetten betreffende beroepsziekten, vergoedt de schade veroorzaakt door beroepsziekten en bevordert de preventie van beroepsziekten.

Op verzoek van andere instellingen en overheidsdiensten is het belast met de schadeloosstelling voor beroepsziekten. Het mag dan ook medische onderzoeken en medische expertises uitvoeren op personen die door een dergelijke ziekte zijn getroffen.

url=http://www.fbz.fgov.be