KSZ - Kruispuntbank van de sociale zekerheid

Sint Pieterssteenweg 375
1040 Brussel

Tel. : 02 741 83 11
Fax : 02 741 83 00

 

Bevoegdheden en activiteiten

De Kruispuntbank heeft tot doel :

url=http://www.ksz.fgov.be