Nieuwsberichten

07-12-2017

De fipronil-crisis kan leiden tot een tijdelijke onmogelijkheid om sommige werknemers te werk te stellen, ...

01-12-2017

Sinds 1 december zijn de formulieren 'C61 – ouderschapsverlof' en 'C61 OB – ouderschapsverlof' gewijzigd.

26-09-2017

In de eerste plaats hebben we de structuur van de website verbeterd en transparanter gemaakt. We maken nu binnen de hoofdrubriek Statistieken een onderscheid tussen:

Een RVA-kantoor zoeken

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.