Dienstencheques

Als gevolg van de 6de staatshervorming  hebben de gewesten de operationele uitvoering van de bevoegdheid ‘dienstencheques’ overgenomen vanaf 1 januari 2016.

Een RVA-kantoor zoeken