Loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven

U wilt tijd vrijmaken voor uzelf, uw kinderen of uw familie? Via een loopbaanonderbreking in de publieke sector, tijdskrediet in de privésector of de thematische verloven (ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof) in alle sectoren, kunt u tijdelijk uw loopbaan onderbreken of uw arbeidsprestaties verminderen.

Een RVA-kantoor zoeken

  • U werkt in de openbare sector en u wil tijd vrijmaken voor uzelf.

    BELANGRIJKE OPMERKING!

    Als gevolg van de 6de staatshervorming is de reglementering en de uitbetaling van de uitkeringen loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de administraties en van de openbare instellingen afhangend van de Vlaamse overheid geregionaliseerd vanaf 2 september 2016.

    Bijgevolg, indien u werkt bij een administratie of een openbare instelling afhangend van de Vlaamse overheid is de inhoud van deze infobladen niet meer op u van toepassing. U kan over de nieuwe bepalingen informatie vinden op de website: www.werk.be.

  • U wil tijd vrijmaken voor uzelf en u werkt in de privésector

  • U wenst informatie over ouderschapsverlof, verlof wegens medische bijstand of voor het verlenen van palliatieve zorgen? U kan die vinden in deze rubriek.