Werkloosheid

U bent op zoek naar een job? U werd ontslagen en u gaat een werkloosheidsuitkering aanvragen? U bent tijdelijk werkloos of u hebt een deeltijdse tewerkstelling? In deze rubriek vindt u alle info over uw rechten en plichten, toegang tot het werkloosheidsstelsel, uitkeringen, …

Een RVA-kantoor zoeken

  • U hebt een periode in loondienst gewerkt en uw arbeidsovereenkomst werd beëindigd? U bent schoolverlater en u vindt niet meteen werk? In deze rubriek vindt u alle info over volledige werkloosheid, de voorwaarden om recht te hebben op een uitkering, de aanvraagprocedure,…

  • Uw werkgever heeft u ontslagen? U hebt recht op werkloosheidsuitkeringen? Misschien hebt u ook recht op een bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen).

  • U bent werkloos en u ontvangt een inschakelings- of werkloosheidsuitkering? De RVA volgt u actief op en ondersteunt u in uw zoektocht naar een job.

  • U bent een jonge schoolverlater? Voor u aanspraak kunt maken op inschakelingsuitkeringen moet u een beroepsinschakelingstijd doorlopen.