RVA

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe.

Een RVA-kantoor zoeken

  • Wat zijn de bevoegdheden van de RVA? Met welke vragen kan ik terecht in het hoofdbestuur of in een RVA-kantoor? In deze rubriek vindt u een overzicht van de structuur en opdrachten  van de RVA.

  • De RVA wordt regelmatig in de bloemetjes gezet voor de kwaliteit van zijn management, zijn goede praktijken of voor specifieke projecten. In deze rubriek vindt u de prijzen terug die de RVA dit jaar, en ook de vorige jaren, heeft gekregen.

  • Op welke domeinen is de RVA actief? Welke doelstellingen wil de RVA bereiken? Welke waarden vindt de RVA belangrijk? Hier vindt u waar de RVA voor staat en hoe de verschillende opdrachten gerealiseerd worden.

  • Hoe wordt de RVA beheerd? Wie zetelt in het Beheerscomité? Welke minister heeft de voogdij over de RVA? Hier vindt u tekst en uitleg bij het algemeen en dagelijks beheer.

  • U vindt goede dienstverlening belangrijk en u bent op zoek naar een job in de sector van de sociale zekerheid? Hier vindt u de lijst van de vacante betrekkingen en de sollicitatieprocedure.