Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet

Een RVA-kantoor zoeken

 • 1. Privésector tijdskrediet
  • 1.1. Algemeen stelsel
   • 1.1. Tijdskrediet - Algemeen stelsel

    Voltijds tijdskrediet

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 500,45 EUR
    Nettobedrag 449,76 EUR


    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever
      Volledige schorsing waarvan de datum van kennisgeving aan de werkgever na 31/05/2017 is gesitueerd Volledige schorsing waarvan de datum van kennisgeving aan de werkgever vóór 01/06/2017 is gesitueerd
    Brutobedrag 583,87 EUR 667,28 EUR
    Nettobedrag 524,73 EUR 599,69 EUR

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13%.

    1/2-tijds tijdskrediet

    1) Werknemer van minder 50 jaar

    Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 250,22 EUR 250,22 EUR
    Nettobedrag 175,16 EUR 207,31 EUR

     

    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever en waarvan de datum van kennisgeving aan de werkgever is gesitueerd na 31/05/2017
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 291,93 EUR 291,93 EUR
    Nettobedrag 204,36 EUR 241,87 EUR

     

    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever en waarvan de datum van kennisgeving aan de werkgever  vóór 01/06/2017 is gesitueerd
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 333,63 EUR 333,63 EUR
    Nettobedrag 233,55 EUR 276,42 EUR

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.

    Bedrijfsvoorheffing = 30%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    Bedrijfsvoorheffing  = 17,15%.

     2) Werknemer van 50 jaar of meer

    Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 250,22 EUR 250,22 EUR
    Nettobedrag 162,65 EUR 207,31 EUR


    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever en waarvan de datum van kennisgeving aan de werkgever is gesitueerd na 31/05/2017
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 291,93 EUR 291,33 EUR
    Nettobedrag 189,76 EUR 241,87 EUR


    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever en waarvan de datum van kennisgeving aan de werkgever  vóór 01/06/2017 is gesitueerd
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 333,63 EUR 333,63 EUR
    Nettobedrag 216,86 EUR 276,42 EUR

     Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.

    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    Bedrijfsvoorheffing  = 17,15%.

    Tijdskrediet 1/5 

    Samenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag 164,78 EUR
    Nettobedrag 107,11 EUR

     

    Alleenwonende werknemer  (2)
      Werknemer helemaal alleen wonend Werknemer alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste
    Brutobedrag 212,65 EUR 212,65 EUR
    Nettobedrag 138,23 EUR (3) 176,19 EUR (4)

    Bedragen die op01/06/2017 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.

    Bedrijfsvoorheffing  = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    (3) Bedrijfsvoorheffing  = 35%. 

    (4) Bedrijfsvoorheffing   = 17,15%.  

  • 1.2. Stelsel landingsbanen
   • 1.2. Tijdskrediet - Stelsel Landingsbanen

    Indien u uw arbeidsprestaties volledig wilt onderbreken, gelieve de bedragen van het "Algemeen stelsel" te raadplegen.

    1/2-tijds tijdskrediet

     
      Samenwonende werknemer  (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 498,41 EUR 498,41 EUR
    Nettobedrag 323,97 EUR 412,94 EUR

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.

    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen met één of meerdere kinderen ten laste.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

     Tijdskrediet 1/5

    Samenwonende werknemer (1)
    Brutobedrag 231,51 EUR
    Nettobedrag 150,49 EUR

     

    Alleenwonende werknemer (2)
      Zonder kinderen ten laste Met één of meerdere kinderen ten laste
    Brutobedrag 279,38 EUR 279,38 EUR
    Nettobedrag 181,60 EUR (3) 231,47 EUR (4)

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende = werknemer die met andere volwassenen (lid van zijn familie of niet) en eventueel met één of meerdere kinderen woont.

    Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende = werknemer helemaal alleen wonend of alleen wonend met één of meerdere kinderen ten laste.

    (3) Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (4) Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

 • 2. Thematische verloven
  • 2.1. Thematische verloven - Privésector
   • 2.1. Thematische verloven - Privésector

    Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden tewerkgesteld in de privésector (in strikte zin)

    Index op 01.06.2017.
    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Volledige onderbreking

    Ongeacht uw leeftijd

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    818,56 EUR 735,64 EUR

     

    Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1) - Indien een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017 
    Brutobedrag Nettobedrag
    1.129,61 EUR 1.015,19 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/06/2017.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • uw kind is jonger dan 18 jaar voor het palliatief verlof of de medische bijstand en jonger dan 12 jaar voor het ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is.

    Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking

    Werknemers jonger dan 50 jaar

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    409,27 EUR 339,09 EUR

     

    Verhoogd bedrag voor de alleenwonende werknemer (1) - Indien een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017 
    Brutobedrag Nettobedrag
    564,80 EUR 467,94 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/06/2017.

    (1)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • het kind is jonger dan 18 jaar voor het palliatief verlof of de medische bijstand en jonger dan 12 jaar voor het ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is. 

    In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime. 

    Werknemer van 50 jaar of ouder

    Indien een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vóór 01.06.2017 (uitsluitend indexering)
    Brutobedrag Nettobedrag
    694,22 EUR 575,17 EUR

     

    Indien een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017 (nieuw bedrag + indexering)
    Brutobedrag Nettobedrag
    551,76 EUR 457,14  EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/06/2017.

    In geval van een halftijds verlof voor medische bijstand of palliatief verlof bij een tewerkstelling van ten minste 3/4 wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

    Loopbaanvermindering met 1/5

    Werknemers jonger dan 50 jaar

    Basisbedrag 
    Brutobedrag Nettobedrag
    138,84 EUR 115,03 EUR

     

    Verhoogde bedragen voor de alleenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    186,71 EUR (1) 154,69 EUR (1)
    225,92 EUR (2) 187,18 EUR (2)

    Bedragen geïndexeerd op 01/06/2017.

    (1)   Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen (ongeacht de leeftijd) ten laste samenwonen.

    (2)   Om recht te hebben op een verhoogd bedrag dient u verplicht te voldoen aan de volgende voorwaarden:

    • schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017;
    • uitsluitend samenwonen met uw kinderen ten laste;
    • ouder zijn in de eerste graad van het kind waarmee u samenwoont of belast zijn met de dagelijkse opvoeding;
    • het kind is jonger dan 18 jaar voor het palliatief verlof of de medische bijstand en jonger dan 12 jaar voor het ouderschapsverlof. De leeftijd van 12 en 18 jaar wordt verhoogd tot 21 jaar indien het kind gehandicapt is.

     Werknemers van 50 jaar of ouder

    Indien een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vóór 01.06.2017 (uitsluitend indexering)
    Brutobedrag Nettobedrag
    277,69 EUR 230,07 EUR

     

    Indien een schriftelijke kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017 (nieuw bedrag + indexering)
    Brutobedrag Nettobedrag
    208,27 EUR 172,56 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/06/2017.

  • 2.2. Thematische verloven - Openbare sector (besturen en diensten die ervan afhangen)
   • 2.2. Thematische verloven - Openbare sector (besturen en diensten die ervan afhangen)

    Maandelijkse uitkeringen voor de thematische verloven voor de personeelsleden van de lokale en provinciale besturen, de federale besturen, de gewestelijke en gemeenschapsbesturen en de diensten die ervan afhangen

    Index op 01.06.2017.
    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Volledige onderbreking

     Ongeacht uw leeftijd
    Brutobedrag Nettobedrag
    818,56 EUR  735,64 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/06/2017.

    Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.


    Loopbaanvermindering tot een halftijdse betrekking

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    409,27 EUR  339,09 EUR

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder

    Kennisgeving aan de werkgever vóór 01.06.2017 (uitsluitend indexering) (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    694,22 EUR  575,17 EUR

     

    Kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017 (nieuwe bedragen + indexering ) (1)
    Brutobedrag Nettobedrag
    551,76 EUR 457,14 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/06/2017.

    (1) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

    Loopbaanvermindering met 1/5

    Werknemer jonger dan 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    138,84 EUR 115,03 EUR
    186,71 EUR (1) 154,69 EUR (1)

     

    Werknemer van 50 jaar of ouder

    Kennisgeving aan de werkgever vóór 01.06.2017 (uitsluitend indexering) (2)
    Brutobedrag Nettobedrag
    277,69 EUR  230,07 EUR

     

    Kennisgeving aan de werkgever vanaf 01.06.2017 (nieuwe bedragen + indexering ) (2)
    Brutobedrag Nettobedrag
    208,27 EUR 172,56 EUR

    Bedragen geïndexeerd op 01/06/2017.

    (1) Enkel voor alleenwonende werknemers, d.w.z. voor de personen die uitsluitend met 1 of meerdere kinderen ten laste samenwonen.

    (2) Neem contact op met uw personeelsdienst of met de RVA om te weten of u recht hebt op dit verhoogde bedrag.

     

     

  • 2.3. Thematische verloven - Onderwijs sector
   • 2.3. Thematische verloven - Onderwijs sector

     Volledige loopbaanonderbreking

     Uitkering (1)
     Brutobedrag Nettobedrag
    818,56 EUR 735,64 EUR

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    (1) Bij een volledige onderbreking op basis van een deeltijdse betrekking, wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregimeeuk.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

     

    Vermindering tot 1/2-tijds 

    Werknemer minder 50 jaar

     
    Brutobedrag Nettobedrag
    818,54 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster
    678,18 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Vermindering met 1/5

    Werknemer minder 50 jaar

    Samenwonende werknemer
    Brutobedrag Nettobedrag
    818,54 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster
    678,18 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster

     Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.


    Alleenwonende werknemer 
      Brutobedrag Nettobedrag
    Zonder kinderen ten laste 818,54 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster
    678,18 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster
    Alleen met één of meerdere kinderen ten laste 933,57 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurroosters
    773,47 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurroosters

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

     

    Vermindering tot 1/2-tijds en met 1/5

    Werknemer van 50 jaar of ouder

     
      Brutobedrag Nettobedrag 
    Datum van kennisgeving aan de werkgever na 31/05/2017 is gesitueerd 1.103,50 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurroosters
    914,25 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurroosters 
    Datum van kennisgeving aan de werkgever vóór 01/06/2017 is gesitueerd 1.388,45 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurroosters 
    1.150,34 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurroosters 

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

 • 3. Openbare sector
  • 3.1. Volledige onderbreking
   • 3.1. Volledige onderbreking

     
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 418,86 EUR 458,71 EUR 498,59 EUR
    Nettobedrag 376,43 EUR 412,25 EUR 448,09 EUR

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Indien u deeltijds werkt, wordt de uitkering berekend in verhouding tot uw arbeidsregime.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

  • 3.2. Vermindering van prestaties - Algemeen stelsel
   • 3.2. Algemeen stelsel

    Vermindering van prestaties

    Vermindering met 1/5
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 83,75 EUR 91,74 EUR 99,71 EUR
    Nettobedrag 69,39 EUR 76,01 EUR 82,61 EUR
    Vermindering met 1/4
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 104,72 EUR 114,68 EUR 124,65 EUR
    Nettobedrag 86,77 EUR 95,02 EUR 103,28 EUR
    Vermindering met 1/3
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 139,60 EUR 152,90 EUR 166,20 EUR
    Nettobedrag 115,66 EUR 126,68 EUR 137,70 EUR

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

     Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturen.

    Vermindering tot 1/2
      Basisbedrag Verhoogd bedrag 2de kind (*) Verhoogd bedrag 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 209,42 EUR 229,37 EUR 249,27 EUR
    Nettobedrag 173,51 EUR (1) 190,04 EUR (1) 206,53 EUR (1)
    146,60 EUR (2) 160,56 EUR (2) 174,49 EUR (2)
    136,13 EUR (3) 149,10 EUR (3) 162,03 EUR (3)

     Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Als u deeltijds (minstens 3/4-tijds) werkt, wordt de uitkering verhoudingsgewijs aan uw uurregeling berekend.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    (1) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (2) Samenwonende 

         Bedrijfsvoorheffing = 30 %.

    (3) Samenwonende werknemer van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel.

         Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

  • 3.3. Eindeloopbaanstelsel
   • 3.3. Eindeloopbaanstelsel

    Vermindering van prestaties

    Vermindering met 1/5
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 167,54 EUR 175,53 EUR 183,49 EUR
    Nettobedrag 138,81 EUR 145,43 EUR 152,03 EUR
    Vermindering met 1/4
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 209,42 EUR 219,40 EUR 229,37 EUR
    Nettobedrag 173,51 EUR 181,78 EUR 190,04 EUR
    Vermindering met 1/3
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 279,19 EUR 292,53 EUR 305,80 EUR
    Nettobedrag 231,31 EUR 242,37 EUR 253,36 EUR

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

     Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Deze vormen van verminderingen zijn niet van toepassing op de statutaire personeelsleden van de federale besturen.

    Vermindering tot 1/2
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de kind of volgende (*)
    Brutobedrag 418,86 EUR 438,76 EUR 458,71 EUR
    Nettobedrag 347,03 EUR (1) 363,52 EUR (1) 380,05 EUR (1)
    272,26 EUR (2) 285,20 EUR (2) 298,17 EUR (2)

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    (*) Om de verhoogde uitkering te kunnen ontvangen, moet het jongste kind jonger dan 3 jaar zijn.

    Als u deeltijds (minstens 3/4-tijds) werkt, wordt de uitkering verhoudingsgewijs aan uw uurregeling berekend.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden deze bedragen met 5 % verminderd.

    Als u statutaire personeelsleden bent in een federale administratie zijn die bedragen niet op u van toepassing. Gelieve de bedragen voor het algemene stelsel "Vermindering tot 1/2" te raadplegen. 

    (1) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (2) Samenwonende.

         Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

 • 4. Onderwijs
  • 4.1. Volledige onderbreking (onderwijs)
   • 4.1. Volledige onderbreking (onderwijs)

     
      Basisuitkering Verhoogde uitkering 2de kind (*) Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 418,86 EUR 458,71 EUR 498,59 EUR
    Nettobedrag 376,43 EUR 412,25 EUR 448,09 EUR

     Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %

    (*) Hebt u minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkering gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    Bent u deeltijds, dan hebt u recht op een gedeelte van die bedragen, dat als volgt wordt berekend:

    bedrag van de uitkering X aantal onderbroken uren
    aantal uren van een volledig uurrooster 

  • 4.2. Vermindering van prestaties - Algemeen stelsel (onderwijs)
   • 4.2. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking - Algemeen stelsel (onderwijs)

    Verminderingen met 1/5, 1/4 en 1/3

     
      Basisuitkering
    Brutobedrag 418,84 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurooster
    Nettobedrag 347,02 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurooster

     

     
      Verhoogde uitkering 2de kind (*)
    Brutobedrag 458,74 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurooster
    Nettobedrag 380,08 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurooster

     

     
      Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 498,54 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurooster
    Nettobedrag 413,06 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurooster
     
    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Hebt u echter minsten twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.


    1/2-tijdse loopbaanonderbreking

     
      Basisuitkering
    Brutobedrag 418,84 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uuroosten
    Nettobedrag (werknemer niet-alleenwonende) 293,20 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uuroosten
    Nettobedrag (werknemer alleenwonende) (1) 347,02 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uuroosten
    Nettobedrag (werknemer niet-alleenwonende van 50 jaar of ouder) (2) 272,26 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uuroosten

     

     
      Verhoogde uitkering 2de kind (*)
    Brutobedrag 458,74 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uuroosten
    Nettobedrag (werknemer niet-alleenwonende) 321,12 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uuroosten
    Nettobedrag (werknemer alleenwonende) (1) 380,08 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uuroosten
    Nettobedrag (werknemer niet-alleenwonende van 50 jaar of ouder) (2) 298,20 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uuroosten

     

     
      Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 498,54 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uuroosten
    Nettobedrag (werknemer niet-alleenwonende) 348,98 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uuroosten
    Nettobedrag (werknemer alleenwonende) (1) 413,06 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uuroosten
    Nettobedrag (werknemer niet-alleenwonende van 50 jaar of ouder) (2) 324,06 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uuroosten

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Niet-alleenwonende: Bedrijfsvoorheffing = 30 %.

    (*) Hebt u minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dant hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkering gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    (1) Alleenwonende = werknemer alleen woont of enkel samenwoont met één of meer kinderen die hij ten laste heeft.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %

    (2) Niet alleenstaande werknemer van 50 jaar die niet geniet van het eindeloopbaanstelsel.

    Bedrijfsvoorheffing = 35 %.

  • 4.3. Vermindering van prestaties - Eindeloopbaanstelsel (onderwijs)
   • 4.3. Gedeeltelijke loopbaanonderbreking - Eindeloopbaanstelsel (onderwijs)

    1. Met verbintenis tot het pensioen

    Verminderingen met 1/5, 1/4, 1/3

     
      Basisuitkering
    Brutobedrag 837,67 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster
    Nettobedrag  694,01 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster

     

     
      Verhoogde uitkering 2de kind (*)
    Brutobedrag 917,40 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster
    Nettobedrag 760,07 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster

     

     
      Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 997,17 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster
    Nettobedrag 826,16 EUR X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster
    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Hebt u minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    Verminderingen met 1/2

     
      Basisuitkering
    Brutobedrag 837,67 EUR (1) X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) 544,49 EUR (2) X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (1) 694,01 EUR (2) X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster

     

     
      Verhoogde uitkering 2de kind (*)
    Brutobedrag 917,40 EUR (3) X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) 596,31 EUR (4) X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (1) 760,07 EUR (4) X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster

     

     
      Verhoogde uitkering 3de of volgende kind (*)
    Brutobedrag 997,17 EUR (5) X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (niet-alleenwonende werknemer) 648,17 EUR (6) X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster
    Nettobedrag (alleenwonende werknemer) (1) 826,16 EUR (6) X onderbroken uren
    uren volledig uurrooster

    (1) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 418,84 EUR - (2) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 272,26 EUR of 347,02 EUR (alleenwonende). 

    (3) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 458,74 EUR - (4)  zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 298,20 EUR of 380,08 EUR (alleenwonende)

    (5) zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 498,54 EUR - (6)  zonder dat dit bedrag hoger mag liggen dan 324,06 EUR of 413,06 EUR (alleenwonende)

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15 %.

    (*) Hebt u minstens twee kinderen, van wie het jongste jonger is dan 3 jaar, dan hebt u recht op een verhoogde uitkering.

    Nadat u deze uitkeringen gedurende 12 maanden hebt ontvangen, worden die bedragen met 5 % verminderd.

    2. Zonder verbintenis tot het pensioen

    Zie barema's "Algemeen stelsel".

 • 5. Autonome overheidsbedrijven
  • 5.1. Volledige onderbreking
   • 5.1. Volledige onderbreking

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 500,45 EUR
    Nettobedrag 449,76 EUR

     

     Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever
      Volledige schorsing waarvan de datum van kennisgeving aan de werkgever  na 31/05/2017 is gesitueerd Volledige schorsing waarvan de datum van kennisgeving aan de werkgever vóór 01/06/2017  is gesitueerd 
    Brutobedrag 583,87 EUR 667,28 EUR
    Nettobedrag 524,73 EUR 599,69 EUR

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    Bedrijfsvoorheffing = 10,13 %.

  • 5.2. Vermindering van prestaties - Algemeen stelsel
   • 5.2. Algemeen stelsel

    Vermindering met 1/2

     
      Werknemer met minder dan 5 jaar anciënniteit bij de werkgever
    Brutobedrag 250,22 EUR
    Nettobedrag 175,16 EUR (1)
    207,31 EUR (2)
    162,65 EUR (3)


    Werknemer met 5 jaar anciënniteit of meer bij de werkgever 
      Datum van kennisgeving aan de werkgever na 31/05/2017 is gesitueerd Datum van kennisgeving aan de werkgever vóór 01/06/2017 is gesitueerd
    Brutobedrag 291,93 EUR 333,63 EUR
    Nettobedrag

    204,36 EUR (1)

    241,87 EUR (2)

    189,76 EUR (3)

    233,55 EUR (1)

    276,42 EUR (2)

    216,86 EUR (3)

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 30%.

    (2) Alleenwonende: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    (3) Samenwonende van 50 jaar of ouder die geen aanspraak kan maken op het eindeloopbaanstelsel

         Bedrijfsvoorheffinbg = 35%

     

    Vermindering met 1/5

     
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 164,78 EUR 212,65 EUR
    Nettobedrag 107,11 EUR (1) 138,23 EUR (2) 176,19 EUR (3)

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing  = 35%.

    (2) Alleenwonende: werknemer die alleen woont.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (3) Alleenwonende met kind(eren): werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

         Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

  • 5.3. Vermindering van prestaties - Eindeloopbaanstelsel
   • 5.3. Eindeloopbaanstelsel

    Vermindering met 1/2

     
      Samenwonende werknemer (1) Alleenwonende werknemer (2)
    Brutobedrag 498,41 EUR 498,41 EUR
    Nettobedrag 323,97 EUR 412,94 EUR

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    Bedragen per maand op basis van een voltijdse betrekking.

    (1) Samenwonende werknemer: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende werknemer: werknemer die alleen woont of uitsluitend samenwoont met één of meerdere kinderen, waarvan minstens één ten laste.

        Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.

    Vermindering met 1/5

     
      Samenwonende werknemer Alleenwonende werknemer
    Brutobedrag 231,51 EUR 279,38 EUR
    Nettobedrag 150,49 EUR (1)

    181,60 EUR (2)

    231,47 EUR (3)

    Bedragen die op 01/06/2017 werden geïndexeerd.

    (1) Samenwonende werknemer: werknemer die met andere volwassenen (al dan niet familieleden) samenwoont en eventueel met één of meerdere kinderen ten laste.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (2) Alleenwonende werknemer : werknemer die alleen woont.

         Bedrijfsvoorheffing = 35%.

    (3) Alleenwonende met kind(eren) : werknemer die uitsluitend samenwoont met één of meer kinderen, waarvan minstens één ten laste is.

    Bedrijfsvoorheffing = 17,15%.