Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

PWA-werknemer - Stadswachter

Infoblad

T24

Laatste update
19-01-2018

De zesde staatshervorming

Belangrijke melding over de zesde staatshervorming

De PWA-materie werd sinds 01.01.208 definitief overgeheveld naar de Gewesten. De regels omtrent "vrijstellingen" blijft een Federale materie.

Kan ik vrijstellingen genieten als PWA-werknemer?

 

U bent een PWA-WERKNEMER

VRIJSTELLING

Voorwaarden en formaliteiten

Gedekte periode

Tijdens een tewerkstelling als Stadswachter

Maxi

  • Geen voorwaarden
  • Aanvraag vrijstelling C79 A

Tijdens de tewerkstelling

Van welke verplichtingen bent u vrijgesteld gedurende uw vrijstelling?

Geniet u de MAXI-vrijstelling, dan:

  • bent u niet verplicht een passende dienstbetrekking te aanvaarden;
  • moet niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt;
  • moet niet ingeschreven zijn als werkzoekende;
  • zult u niet worden opgeroepen door de VDAB, de FOREM, ACTIRIS of de ADG voor een evaluatie van uw zoektocht naar werk.