Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Welke deeltijdse werknemer wordt gelijkgesteld met een voltijdse werknemer?

Infoblad

T27

Laatste update
01-06-2017

Waarop heeft de deeltijdse werknemer in principe recht bij het einde van zijn arbeidsovereenkomst?

Aan het einde van zijn arbeidsovereenkomst of in geval van tijdelijke werkloosheid is de deeltijdse werknemer die gelijkgesteld wordt met een voltijdse werknemer, onder bepaalde voorwaarden, vergoedbaar als voltijdse werknemer en kan hij voor alle dagen van de week werkloosheidsuitkeringen genieten.

Wat zijn de voorwaarden om gelijkgesteld te worden met een voltijdse werknemer?

Om gelijkgesteld te worden met een voltijdse werknemer, moet u aan de vier volgende voorwaarden voldoen:

 • deeltijds werken.
  Een werk is deeltijds wanneer het minder arbeidsuren per week omvat dan de maximale arbeidsduur in de onderneming of wanneer het loon niet overeenstemt met het loon voor een volledige werkweek in het bedrijf.
 • alle maanden een loon ontvangen dat minstens gelijk is aan 1.562,59 euro bruto (het betreft een referteloon).
 • de voorwaarden vervullen om te worden toegelaten als voltijdse werknemer op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag (na de arbeidsovereenkomst).
  U moet een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst bewijzen in een periode die aan uw aanvraag voorafgaat of minstens één uitkering hebben genoten in de loop van de 3 jaar die aan uw aanvraag voorafgaat.
 • u laten inschrijven als voltijds werkzoekende op het ogenblik van de uitkeringsaanvraag en bereid zijn om iedere voorgestelde voltijdse betrekking te aanvaarden (behalve indien u een vrijstelling van deze verplichtingen hebt verkregen).

Wat is het statuut van de deeltijdse werknemer die met een voltijdse werknemer wordt gelijkgesteld?

Tijdens de arbeidsovereenkomst

Tijdens de arbeidsovereenkomst kunt u geen werkloosheidsuitkeringen of inkomensgarantie-uitkeringen als deeltijdse werknemer met behoud van rechten genieten naast uw deeltijds loon. 

U kunt eventueel wel werkloosheidsuitkeringen genieten indien u tijdelijk werkloos wordt gesteld, d.w.z. indien de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst geschorst wordt ingevolge een gebrek aan werk wegens economische oorzaken, slecht weer, staking of lock-out, technische stoornis, overmacht of sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie.

Als tijdelijk werkloze bent u in principe vrijgesteld van de verplichting om ingeschreven te zijn als werkzoekende en om iedere passende betrekking te aanvaarden die u zou worden aangeboden, behalve:

 • indien uw tijdelijke werkloosheid wegens overmacht langer dan 3 maanden duurt;
 • indien uw tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken langer dan 6 maanden duurt.

Na de arbeidsovereenkomst

Als u aan de 4 voormelde voorwaarden voldoet, bent u vergoedbaar als voltijdse werknemer en kunt u werkloosheidsuitkeringen genieten voor alle dagen van de week (behalve de zondag) en in principe voor onbepaalde tijd.

Indien u een deeltijdse werknemer bent die gelijkgesteld wordt met een voltijdse werknemer, kunt u er belang bij hebben om het statuut van deeltijdse werknemer met behoud van rechten aan te vragen.

Dit statuut kan u de volgende voordelen verschaffen:

 • u behoudt uw voltijdse toelaatbaarheid;
 • uw werkloosheidsuitkering zal worden berekend op basis van het loon dat u hebt ontvangen voor de deeltijdse tewerkstelling;
 • de inactiviteitsperiodes worden met activiteitsperiodes gelijkgesteld voor de berekening van uw pensioen.