Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Hoe moet u een aanvraag indienen na studies?

Infoblad

T36

Laatste update
06-07-2015

Welke stappen?

Na uw studies

Onmiddellijk na uw studies of leertijd meldt u zich aan bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling die voor uw woonplaats bevoegd is (VDAB, ACTIRIS, ADG of FOREM) om u als werkzoekende in te schrijven waar u:

 • een bewijs van inschrijving als werkzoekende ontvangt,
 • de vermoedelijke einddatum van de beroepsinschakelingstijd wordt meegedeeld (op de site van de RVA – www.rva.be - kunt u ook de einddatum van uw beroepsinschakelingstijd berekenen in de rubriek volledige werkloosheid < beroepsinschakelingstijd schoolverlaters).

Na de beroepsinschakelingstijd:

Indien u na de beroepsinschakelingstijd nog geen werk hebt gevonden:

 • meldt u zich persoonlijk aan bij uw uitbetalingsinstelling (er bestaat een overheidsinstelling, de H.V.W. en instellingen die afhangen van een vakbond: het ACV, het ABVV of de ACLVB) om een uitkeringsaanvraag in te dienen met het formulier C109/36-aanvraag.
 • vult deel I in en u laat deel II door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling invullen (VDAB, ACTIRIS, ADG of FOREM) of u voegt het attest ingevuld door deze dienst toe.
 • uw rechtopenende studies te bewijzen moet u:
  • ofwel het formulier C109/36-attest toevoegen ingevuld door de instelling voor secundair onderwijs of de vormingsinstelling;
  • ofwel een kopie van uw Belgische bachelor of master van het hoger onderwijs toevoegen (enkel indien dit diploma is voorafgegaan door 6 studiejaren in België in het kleuter- lager – of secundair onderwijs in een door een Gemeenschap georganiseerde, gesubsidieerde of erkende instelling).
 • Indien u geen van voormelde documenten kunt voorleggen dan vult u het formulier C109/36-bijlage in (examencommissie of studies in het buitenland) en voegt u het bij het formulier C109/36-aanvraag.
 • moet u in het bezit zijn van een controlekaart. U hebt de keuze tussen het bijhouden van een papieren controlekaart of een elektronische controlekaart.
  De papieren controlekaart (C3A, C3C (...) of C3Dmaxi) is beschikbaar bij uw uitbetalingsinstelling. De elektronische controlekaart is beschikbaar via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be/burger), die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

U moet deze kaart invullen overeenkomstig de uitleg die daarop vermeld staat. Op het einde van de maand moet u de papieren controlekaart aan uw uitbetalingsinstelling bezorgen of de gegevens op de elektronische controlekaart bevestigen.

 • u meldt zich OPNIEUW aan bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling om uw inschrijving te bevestigen, volgens de regels die u worden meegedeeld door deze dienst.