Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be

Delen

Wenst u deel te nemen aan een sportmanifestatie of een culturele manifestatie in het buitenland?

Infoblad

T48

Laatste update
09-09-2010

Wenst u deel te nemen aan een culturele of sportieve manifestatie in het buitenland?

Indien u aan een culturele manifestatie wenst deel te nemen,

kunt u aanvragen om vrijgesteld te worden van de verplichting om in België te verblijven indien u de volgende voorwaarden vervult:

  • u neemt niet als toeschouwer aan deze manifestatie deel;
  • de culturele manifestatie wordt georganiseerd door een instantie die erkend is door een Belgische, buitenlandse of internationale overheid;
  • u ontvangt geen enkele vergoeding voor deze activiteit;
  • u hebt reeds de vier weken verlof genomen (gedekt door vakantiegeld of door werkloosheidsuitkeringen) waarop u recht had.

De vrijstelling wordt verleend voor een periode van maximum vier weken (per kalenderjaar).

Om deze vrijstelling te bekomen moet u deze vooraf aanvragen met het formulier C 66 A dat u bij het werkloosheidsbureau indient via uw uitbetalingsinstelling.

Bij deze aanvraag voegt u een bewijs van erkenning van de instantie die de manifestatie organiseert en een bewijs van uw inschrijving voor deze manifestatie.

Indien u wenst deel te nemen aan een sportieve manifestatie of aan een trainingssportkamp,

kunt u aanvragen om vrijgesteld te worden van de verplichting om in België te verblijven indien u de volgende voorwaarden vervult:

  • u neemt niet als toeschouwer aan deze manifestatie of aan dit trainingskamp deel;
  • u bent geen beroepssporter;
  • u ontvangt geen enkele vergoeding voor deze activiteit;
  • u hebt reeds de vier weken verlof genomen (gedekt door vakantiegeld of door werkloosheidsuitkeringen) waarop u recht had.

De vrijstelling wordt verleend voor een periode van maximum vier weken (per kalenderjaar).

Om deze vrijstelling te bekomen moet u deze vooraf aanvragen met het formulier C 66 A dat u bij het werkloosheidsbureau indient via uw uitbetalingsinstelling.

Bij deze aanvraag voegt u een bewijs van uw inschrijving afgeleverd door het door de overheid erkend sportcomité voor de betrokken sportdiscipline. Indien het een trainingssportkamp betreft dan moet de afgeleverde verklaring eveneens de redenen vermelden waarom dit in het buitenland plaatsvindt.