Maandelijkse statistieken

Online diensten

Een RVA-kantoor zoeken

 • Samenvatting
  • 1. Vergoede werklozen
   Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 148.444 116.392 1.412 44.083 308.919 29.296 -23.446
   Vrouwen 108.662 91.046 1.172 34.927 234.635 24.268 -14.522
   Totaal 257.106 207.438 2.584 79.010 543.554 53.564 -37.968
   Maand -1 24.757 17.793 124 11.014 53.564 . .
   Jaar -1 -18.455 -16.716 -208 -2.797 -37.968 . .

    

   2. Werknemers die door de RVA worden ondersteund
   Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 95.770 75.836 1.581 12.641 184.247 43.275 -28.035
   Vrouwen 62.978 48.613 769 11.211 122.802 18.965 -14.474
   Totaal 158.748 124.449 2.350 23.852 307.049 62.240 -42.509
   Maand -1 30.237 27.106 768 4.897 62.240 . .
   Jaar -1 -34.792 -6.209 182 -1.508 -42.509 . .

    

   3. Werknemers die met steun van de RVA hun arbeidstijd aanpassen
   Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 69.319 18.305 329 3.390 91.014 216 646
   Vrouwen 135.761 44.170 736 9.004 188.935 601 -747
   Totaal 205.080 62.475 1.065 12.394 279.949 817 -101
   Maand -1 131 476 8 210 817 . .
   Jaar -1 2.582 -2.258 -71 -425 -101 . .

    

   4. Andere
   Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 2.103 824 15 200 3.127 632 -1.137
   Vrouwen 785 268 5 76 1.129 254 -173
   Totaal 2.888 1.092 20 276 4.256 886 -1.310
   Maand -1 579 209 4 98 886 . .
   Jaar -1 -596 -696 -9 -18 -1.310 . .

    

   Totaal
   Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 315.636 211.357 3.337 60.314 587.307 73.419 -51.972
   Vrouwen 308.186 184.097 2.682 55.218 547.501 44.088 -29.916
   Totaal 623.822 395.454 6.019 115.532 1.134.808 117.507 -81.888
   Maand -1 55.704 45.584 904 16.219 117.507 . .
   Jaar -1 -51.261 -25.879 -106 -4.748 -81.888 . .

    

    

    

 • Groep I - De vergoede werklozen
  • De niet-werkende niet-werkzoekenden die recht hebben op uitkeringen betaald door de RVA
   • Vrijstelling omwille van mantelzorg of sociale en familiale moeilijkheden
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 139 45 0 11 195 19 4
    Vrouwen 406 124 5 46 576 64 35
    Totaal 545 169 5 57 771 83 39
    Maand -1 36 28 0 19 83 . .
    Jaar -1 16 27 0 -4 39 . .

     

    Oudere werklozen
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 8.842 7.407 88 2.768 19.017 -459 -5.902
    Vrouwen 9.201 6.513 89 2.227 17.941 -486 -5.705
    Totaal 18.043 13.920 177 4.995 36.958 -945 -11.607
    Maand -1 -457 -358 -5 -130 -945 . .
    Jaar -1 -5.307 -4.828 -62 -1.472 -11.607 . .

     

    Werkloosheid met bedrijfstoeslag met vrijstelling van IWZ
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 42.647 13.966 273 1.164 57.777 -386 -7.088
    Vrouwen 18.468 5.834 68 866 25.168 -167 -2.655
    Totaal 61.115 19.800 341 2.030 82.945 -553 -9.743
    Maand -1 -353 -170 3 -30 -553 . .
    Jaar -1 -6.153 -3.145 -22 -445 -9.743 . .

     

    Na een vrijwillig deeltijdse betrekking (niet-WZ)
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 245 166 2 146 557 53 -26
    Vrouwen 2.418 1.481 55 602 4.501 158 -571
    Totaal 2.663 1.647 57 748 5.058 211 -597
    Maand -1 35 92 5 84 211 . .
    Jaar -1 -340 -261 -18 4 -597 . .

     

     

  • De niet-werkende werkzoekenden die recht hebben op uitkeringen betaald door de RVA
   • Na een voltijdse betrekking
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 85.778 76.287 926 35.343 197.408 25.750 -7.842
    Vrouwen 61.213 53.875 670 24.826 139.914 18.824 -2.074
    Totaal 146.991 130.162 1.596 60.169 337.322 44.574 -9.916
    Maand -1 21.389 14.074 98 9.111 44.574 . .
    Jaar -1 -5.020 -5.083 -82 187 -9.916 . .

     

    Na studies
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 6.765 15.014 94 2.817 24.596 3.332 -3.072
    Vrouwen 6.395 16.820 98 3.092 26.307 2.912 -3.311
    Totaal 13.160 31.834 192 5.909 50.903 6.244 -6.383
    Maand -1 2.080 3.156 21 1.008 6.244 . .
    Jaar -1 -1.750 -3.506 -13 -1.127 -6.383 . .

     

    Na een vrijwillig deeltijdse betrekking (WZ)
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 1.606 1.373 17 1.674 4.653 884 182
    Vrouwen 9.597 5.673 179 3.184 18.454 2.923 -275
    Totaal 11.203 7.046 196 4.858 23.107 3.807 -93
    Maand -1 1.948 904 2 955 3.807 . .
    Jaar -1 146 -316 -17 77 -93 . .

     

    Werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van IWZ
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 2.422 2.134 12 160 4.716 103 298
    Vrouwen 964 726 8 84 1.774 40 34
    Totaal 3.386 2.860 20 244 6.490 143 332
    Maand -1 79 67 0 -3 143 . .
    Jaar -1 -47 396 6 -17 332 . .


     

     

     

 • Groep II - De werknemers die door de RVA worden ondersteund
  • Tijdelijke werkloosheid en verwante uitkeringen
   • Tijdelijk werklozen
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 62.740 46.602 1.031 4.188 113.530 39.226 -24.995
    Vrouwen 19.884 6.380 121 2.825 29.089 8.733 -6.220
    Totaal 82.624 52.982 1.152 7.013 142.619 47.959 -31.215
    Maand -1 25.660 19.948 619 2.351 47.959 . .
    Jaar -1 -25.196 -4.414 106 -1.605 -31.215 . .

     

    Onthaalouders
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 31 4 0 0 35 17 2
    Vrouwen 1.897 1.363 52 17 3.277 1.277 -337
    Totaal 1.928 1.367 52 17 3.312 1.294 -335
    Maand -1 1.037 250 17 7 1.294 . .
    Jaar -1 -132 -202 -6 -1 -335 . .

     

    Jeugdvakantie
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 1.735 270 1 49 2.054 -4 -169
    Vrouwen 2.147 336 4 71 2.554 -275 -482
    Totaal 3.882 606 5 120 4.608 -279 -651
    Maand -1 -171 -71 -14 -37 -279 . .
    Jaar -1 -512 -66 -8 -73 -651 . .

     

    Seniorvakantie
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 171 18 2 0 189 -60 -14
    Vrouwen 198 18 1 2 218 -88 9
    Totaal 369 36 3 2 407 -148 -5
    Maand -1 -129 -13 -1 -6 -148 . .
    Jaar -1 -8 11 3 -8 -5 . .

     

    Niet bezoldigde periode in het onderwijs
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 1 0 0 0 1 0 -3
    Vrouwen 8 3 0 0 11 -2 6
    Totaal 9 3 0 0 12 -2 3
    Maand -1 1 -1 0 -2 -2 . .
    Jaar -1 2 1 0 0 3 . .

     

    Pleegzorg
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 49 11 0 0 60 -9 7
    Vrouwen 43 13 0 2 58 -32 12
    Totaal 92 24 0 2 118 -41 19
    Maand -1 -27 -6 0 -8 -41 . .
    Jaar -1 20 1 0 -2 19 . .

     

     

     

     

  • Deeltijdse werknemers met behoud van rechten en een inkomensgarantie-uitkering
   • Deeltijdse werknemers met behoud van rechten en een IGU
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 3.695 4.001 73 2.225 9.921 2.242 -333
    Vrouwen 15.108 14.045 261 2.463 31.616 6.143 -3.179
    Totaal 18.803 18.046 334 4.688 41.537 8.385 -3.512
    Maand -1 3.372 3.820 79 1.193 8.385 . .
    Jaar -1 -2.563 -935 12 -14 -3.512 . .

     

    Vrijwillig deeltijdse werknemers met IGU
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 17 13 0 30 60 14 8
    Vrouwen 187 109 8 62 358 108 56
    Totaal 204 122 8 92 418 122 64
    Maand -1 66 26 1 30 122 . .
    Jaar -1 33 12 2 19 64 . .


     

 • Groep III - De werknemers die met steun van de RVA hun arbeidstijd aanpassen
  • Loopbaanonderbreking en thematische verloven
   • LO, volledige onderbreking
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 636 273 5 149 1.058 -44 19
    Vrouwen 2.004 806 30 326 3.136 -161 -181
    Totaal 2.640 1.079 35 475 4.194 -205 -162
    Maand -1 -182 -22 -1 -1 -205 . .
    Jaar -1 -135 -56 -5 29 -162 . .

     

    LO, vermindering van prestaties
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 15.268 4.036 66 529 19.833 -288 2.388
    Vrouwen 41.424 12.292 271 1.845 55.561 -1.205 7.313
    Totaal 56.692 16.328 337 2.374 75.394 -1.493 9.701
    Maand -1 -1.448 -49 -7 4 -1.493 . .
    Jaar -1 10.096 -452 -10 57 9.701 . .

     

    Thematische verloven
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 17.572 4.530 62 955 23.057 1.159 2.008
    Vrouwen 37.943 13.325 193 3.279 54.547 3.275 1.066
    Totaal 55.515 17.855 255 4.234 77.604 4.434 3.074
    Maand -1 3.131 1.006 37 297 4.434 . .
    Jaar -1 1.594 1.268 41 212 3.074 . .

     

  • Halftijds brugpensioen
   • Halftijds brugpensioen
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 68 10 0 0 78 13 -38
    Vrouwen 32 7 0 3 42 8 -18
    Totaal 100 17 0 3 120 21 -56
    Maand -1 18 1 0 2 21 . .
    Jaar -1 -56 -1 0 1 -56 . .
  • Tijdskrediet
   • Tijdskrediet, volledige onderbreking
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 298 62 1 83 443 -10 -244
    Vrouwen 1.968 625 26 431 3.024 -16 -305
    Totaal 2.266 687 27 514 3.467 -26 -549
    Maand -1 -11 -15 -3 0 -26 . .
    Jaar -1 -387 -140 -9 -22 -549 . .

     

    Tijdskrediet, vermindering van prestaties
    Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 35.477 9.394 195 1.674 46.545 -614 -3.487
    Vrouwen 52.390 17.115 216 3.120 72.625 -1.300 -8.622
    Totaal 87.867 26.509 411 4.794 119.170 -1.914 -12.109
    Maand -1 -1.377 -445 -18 -92 -1.914 . .
    Jaar -1 -8.530 -2.877 -88 -702 -12.109 . .
 • Groep IV - Andere
  • Crisispremie - Ontslaguitkering
   Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 443 244 2 82 769 159 -743
   Vrouwen 119 77 1 39 235 50 -182
   Totaal 562 321 3 121 1.004 209 -925
   Maand -1 149 16 -4 44 209 . .
   Jaar -1 -396 -453 -3 -76 -925 . .

    

   Grensarbeiders
   Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 86 105 0 0 191 84 -57
   Vrouwen 74 73 0 0 147 60 -32
   Totaal 160 178 0 0 338 144 -89
   Maand -1 114 30 0 0 144 . .
   Jaar -1 -65 -24 0 0 -89 . .

    

   Toeslag beroepsopleiding
   Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 0 8 0 4 12 4 -7
   Vrouwen 0 9 0 2 11 6 -1
   Totaal 0 17 0 6 23 10 -8
   Maand -1 0 9 0 1 10 . .
   Jaar -1 -7 0 -1 -1 -8 . .

    

   Mobiliteitstoeslag
   Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 0 0 0 0 0 -2 0
   Vrouwen 0 0 0 0 0 0 0
   Totaal 0 0 0 0 0 -2 0
   Maand -1 0 -2 0 0 -2 . .
   Jaar -1 0 0 0 0 0 . .

    

   PWA-opleidingstoeslag
   Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 1 0 0 0 1 1 -2
   Vrouwen 0 0 0 0 0 0 -1
   Totaal 1 0 0 0 1 1 -3
   Maand -1 1 0 0 0 1 . .
   Jaar -1 -3 0 0 0 -3 . .

    

   Stagebonus
   Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 0 0 0 0 0 0 -49
   Vrouwen 0 0 0 0 0 0 -15
   Totaal 0 0 0 0 0 0 -64
   Maand -1 0 0 0 0 0 . .
   Jaar -1 0 -62 0 -2 -64 . .

    

   Ontslagcompensatievergoeding
   Januari 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 1.573 467 13 114 2.154 386 -279
   Vrouwen 592 109 4 35 736 138 58
   Totaal 2.165 576 17 149 2.890 524 -221
   Maand -1 315 156 8 53 524 . .
   Jaar -1 -125 -157 -5 61 -221 . .