Maandelijkse statistieken

Online diensten

Een RVA-kantoor zoeken

 • Samenvatting
  • 1. Vergoede werklozen
   Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 136.378 106.774 1.346 40.290 283.442 -7.893 -23.032
   Vrouwen 99.909 83.262 1.111 31.966 215.137 -4.930 -13.468
   Totaal 236.287 190.036 2.457 72.256 498.579 -12.823 -36.500
   Maand -1 -7.073 -4.952 -15 -798 -12.823 . .
   Jaar -1 -17.925 -15.838 -164 -2.737 -36.500 . .

    

   2. Werknemers die door de RVA worden ondersteund
   Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 85.420 60.469 1.292 11.116 157.005 -23.804 -18.090
   Vrouwen 54.547 44.074 703 9.925 108.546 -5.030 -5.902
   Totaal 139.967 104.543 1.995 21.041 265.551 -28.834 -23.992
   Maand -1 -15.548 -12.288 -509 -998 -28.834 . .
   Jaar -1 -21.108 -3.085 33 201 -23.992 . .

    

   3. Werknemers die met steun van de RVA hun arbeidstijd aanpassen
   Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 69.608 18.335 322 3.392 91.335 100 1.068
   Vrouwen 135.345 44.313 728 9.093 188.751 -627 -773
   Totaal 204.953 62.648 1.050 12.485 280.086 -527 295
   Maand -1 -546 -52 -13 71 -527 . .
   Jaar -1 2.586 -2.018 -88 -273 295 . .

    

   4. Andere
   Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 1.984 732 11 157 2.873 -88 -483
   Vrouwen 664 225 4 77 966 -38 -138
   Totaal 2.648 957 15 234 3.839 -126 -621
   Maand -1 -61 -65 -2 0 -126 . .
   Jaar -1 -286 -358 -11 23 -621 . .

    

   Totaal
   Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 293.390 186.310 2.971 54.955 534.655 -31.685 -40.537
   Vrouwen 290.465 171.874 2.546 51.061 513.400 -10.625 -20.281
   Totaal 583.855 358.184 5.517 106.016 1.048.055 -42.310 -60.818
   Maand -1 -23.228 -17.357 -539 -1.725 -42.310 . .
   Jaar -1 -36.733 -21.299 -230 -2.786 -60.818 . .

    

    

    

    

 • Groep I - De vergoede werklozen
  • De niet-werkende niet-werkzoekenden die recht hebben op uitkeringen betaald door de RVA
   • Vrijstelling omwille van mantelzorg of sociale en familiale moeilijkheden
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 141 51 0 13 205 14 45
    Vrouwen 383 118 5 37 538 -14 32
    Totaal 524 169 5 50 743 0 77
    Maand -1 -14 9 1 5 0 . .
    Jaar -1 54 17 0 6 77 . .

     

    Oudere werklozen
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 8.290 6.920 85 2.643 17.853 -535 -5.934
    Vrouwen 8.573 6.156 83 2.144 16.873 -483 -5.776
    Totaal 16.863 13.076 168 4.787 34.726 -1.018 -11.710
    Maand -1 -507 -401 0 -110 -1.018 . .
    Jaar -1 -5.557 -4.763 -65 -1.390 -11.710 . .

     

    Werkloosheid met bedrijfstoeslag met vrijstelling van IWZ
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 41.306 13.471 272 1.126 55.903 -927 -7.759
    Vrouwen 17.929 5.626 65 835 24.390 -385 -3.014
    Totaal 59.235 19.097 337 1.961 80.293 -1.312 -10.773
    Maand -1 -919 -349 -4 -44 -1.312 . .
    Jaar -1 -7.120 -3.221 -32 -432 -10.773 . .

     

    Na een vrijwillig deeltijdse betrekking (niet-WZ)
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 254 167 1 153 574 29 57
    Vrouwen 2.320 1.429 44 564 4.313 -1 -584
    Totaal 2.574 1.596 45 717 4.887 28 -527
    Maand -1 13 -13 -6 28 28 . .
    Jaar -1 -298 -261 -20 32 -527 . .

     

     

     

  • De niet-werkende werkzoekenden die recht hebben op uitkeringen betaald door de RVA
   • Na een voltijdse betrekking
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 76.569 69.422 876 32.207 178.198 -5.715 -7.172
    Vrouwen 55.349 48.844 650 22.574 126.767 -3.050 -1.243
    Totaal 131.918 118.266 1.526 54.781 304.965 -8.765 -8.415
    Maand -1 -5.005 -3.187 -12 -573 -8.765 . .
    Jaar -1 -3.714 -4.689 -58 -12 -8.415 . .

     

    Na studies
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 5.760 13.295 76 2.468 21.523 -746 -2.843
    Vrouwen 5.550 15.091 89 2.776 23.417 -716 -2.945
    Totaal 11.310 28.386 165 5.244 44.940 -1.462 -5.788
    Maand -1 -489 -940 5 -33 -1.462 . .
    Jaar -1 -1.594 -3.254 9 -940 -5.788 . .

     

    Na een vrijwillig deeltijdse betrekking (WZ)
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 1.494 1.298 23 1.518 4.310 -74 129
    Vrouwen 8.798 5.265 166 2.947 17.010 -328 -65
    Totaal 10.292 6.563 189 4.465 21.320 -402 64
    Maand -1 -260 -63 -1 -79 -402 . .
    Jaar -1 70 -12 -7 6 64 . .

     

    Werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van IWZ
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 2.564 2.150 13 162 4.876 61 445
    Vrouwen 1.007 733 9 89 1.829 47 127
    Totaal 3.571 2.883 22 251 6.705 108 572
    Maand -1 108 -8 2 8 108 . .
    Jaar -1 234 345 9 -7 572 . .

     

 • Groep II - De werknemers die door de RVA worden ondersteund
  • Tijdelijke werkloosheid en verwante uitkeringen
   • Tijdelijk werklozen
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 56.731 32.990 781 3.466 93.187 -22.086 -18.729
    Vrouwen 18.515 5.953 96 2.317 26.785 -1.281 -2.575
    Totaal 75.246 38.943 877 5.783 119.972 -23.367 -21.304
    Maand -1 -11.790 -10.538 -503 -1.039 -23.367 . .
    Jaar -1 -15.241 -5.308 -23 -755 -21.304 . .

     

    Onthaalouders
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 7 6 0 0 13 -9 -14
    Vrouwen 883 1.048 55 10 1.941 -217 -30
    Totaal 890 1.054 55 10 1.954 -226 -44
    Maand -1 -158 -70 9 2 -226 . .
    Jaar -1 -67 24 19 -1 -44 . .

     

    Jeugdvakantie
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 176 28 0 19 223 -503 -34
    Vrouwen 194 34 1 23 251 -630 -98
    Totaal 370 62 1 42 474 -1.133 -132
    Maand -1 -938 -90 -3 -105 -1.133 . .
    Jaar -1 -141 0 -1 9 -132 . .

     

    Seniorvakantie
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 24 1 0 1 26 -32 5
    Vrouwen 20 5 0 1 26 -33 6
    Totaal 44 6 0 2 52 -65 11
    Maand -1 -59 -5 0 -1 -65 . .
    Jaar -1 5 4 0 2 11 . .

     

    Niet bezoldigde periode in het onderwijs
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 2 0 0 1 3 0 2
    Vrouwen 4 7 0 0 11 4 10
    Totaal 6 7 0 1 14 4 12
    Maand -1 -1 4 0 1 4 . .
    Jaar -1 5 6 0 1 12 . .

     

    Pleegzorg
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap  Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 58 16 0 1 75 9 -4
    Vrouwen 43 23 0 4 70 -10 2
    Totaal 101 39 0 5 145 -1 -2
    Maand -1 -4 0 -1 3 -1 . .
    Jaar -1 -13 10 -1 1 -2 . .

     

     

     

     

     

  • Deeltijdse werknemers met behoud van rechten en een inkomensgarantie-uitkering
   • Deeltijdse werknemers met behoud van rechten en een IGU
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 3.278 3.346 73 2.009 8.633 -576 -178
    Vrouwen 13.385 12.093 227 2.271 27.749 -2.164 -1.140
    Totaal 16.663 15.439 300 4.280 36.382 -2.740 -1.318
    Maand -1 -1.335 -1.523 -11 118 -2.740 . .
    Jaar -1 -1.316 -272 -19 270 -1.318 . .

     

    Vrijwillig deeltijdse werknemers met IGU
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 20 18 0 28 66 9 5
    Vrouwen 166 85 4 57 308 -51 14
    Totaal 186 103 4 85 374 -42 19
    Maand -1 -25 -23 -2 6 -42 . .
    Jaar -1 19 -15 -2 15 19 . .

     

 • Groep III - De werknemers die met steun van de RVA hun arbeidstijd aanpassen
  • Loopbaanonderbreking en thematische verloven
   • LO, volledige onderbreking
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 593 269 4 151 1.013 -38 -33
    Vrouwen 1.892 813 34 341 3.046 -62 -273
    Totaal 2.485 1.082 38 492 4.059 -100 -306
    Maand -1 -110 4 1 6 -100 . .
    Jaar -1 -282 -59 -2 35 -306 . .

     

    LO, vermindering van prestaties
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 15.031 4.034 63 523 19.588 -95 2.238
    Vrouwen 40.447 12.278 263 1.830 54.555 -608 6.300
    Totaal 55.478 16.312 326 2.353 74.143 -703 8.538
    Maand -1 -630 -58 -7 -15 -703 . .
    Jaar -1 8.890 -376 -24 24 8.538 . .

     

    Thematische verloven
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 18.565 4.705 59 987 24.257 565 2.418
    Vrouwen 39.161 13.782 196 3.374 56.317 686 1.668
    Totaal 57.726 18.487 255 4.361 80.574 1.251 4.086
    Maand -1 859 301 -1 91 1.251 . .
    Jaar -1 2.429 1.372 28 285 4.086 . .

     

     

  • Halftijds brugpensioen
   • Halftijds brugpensioen
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 55 9 0 0 64 -2 -26
    Vrouwen 22 6 0 2 30 -5 -25
    Totaal 77 15 0 2 94 -7 -51
    Maand -1 -5 -2 0 0 -7 . .
    Jaar -1 -49 -2 0 0 -51 . .
  • Tijdskrediet
   • Tijdskrediet, volledige onderbreking
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 306 72 1 85 463 6 -146
    Vrouwen 1.961 621 26 453 3.035 -18 -272
    Totaal 2.267 693 27 538 3.498 -12 -418
    Maand -1 -6 -5 0 -1 -12 . .
    Jaar -1 -325 -100 -7 7 -418 . .

     

    Tijdskrediet, vermindering van prestaties
    Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 35.058 9.246 195 1.646 45.950 -336 -3.383
    Vrouwen 51.862 16.813 209 3.093 71.768 -620 -8.171
    Totaal 86.920 26.059 404 4.739 117.718 -956 -11.554
    Maand -1 -654 -292 -6 -10 -956 . .
    Jaar -1 -8.077 -2.853 -83 -624 -11.554 . .

     

     

 • Groep IV - Andere
  • Crisispremie - Ontslaguitkering
   Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 358 212 2 54 624 -9 -399
   Vrouwen 72 35 0 23 130 -33 -196
   Totaal 430 247 2 77 754 -42 -595
   Maand -1 -4 -31 -1 -7 -42 . .
   Jaar -1 -309 -234 -3 -52 -595 . .

    

   Grensarbeiders
   Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 53 89 0 0 142 -95 4
   Vrouwen 47 68 0 0 115 -12 -4
   Totaal 100 157 0 0 257 -107 0
   Maand -1 -65 -42 0 0 -107 . .
   Jaar -1 7 -7 0 0 0 . .

    

   Toeslag beroepsopleiding
   Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 0 10 0 6 16 -1 -3
   Vrouwen 0 2 0 2 4 -3 -10
   Totaal 0 12 0 8 20 -4 -13
   Maand -1 0 -4 0 0 -4 . .
   Jaar -1 -17 -2 0 6 -13 . .

    

   Mobiliteitstoeslag
   Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 0 0 0 0 0 0 -1
   Vrouwen 0 0 0 0 0 0 -1
   Totaal 0 0 0 0 0 0 -2
   Maand -1 0 0 0 0 0 . .
   Jaar -1 -2 0 0 0 -2 . .

    

   PWA-opleidingstoeslag
   Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 0 0 0 0 0 -1 -1
   Vrouwen 0 0 0 0 0 0 0
   Totaal 0 0 0 0 0 -1 -1
   Maand -1 -1 0 0 0 -1 . .
   Jaar -1 -1 0 0 0 -1 . .

    

   Stagebonus
   Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 0 0 0 0 0 0 0
   Vrouwen 0 0 0 0 0 0 0
   Totaal 0 0 0 0 0 0 0
   Maand -1 0 0 0 0 0 . .
   Jaar -1 0 0 0 0 0 . .

    

   Ontslagcompensatievergoeding
   Maart 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeenschap Brussels Hoofdst. Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 1.573 421 9 97 2.091 18 -83
   Vrouwen 545 120 4 52 717 10 73
   Totaal 2.118 541 13 149 2.808 28 -10
   Maand -1 9 12 -1 7 28 . .
   Jaar -1 36 -115 -8 69 -10 . .