Maandelijkse statistieken

Online diensten

Een RVA-kantoor zoeken

 • Samenvatting
  • 1. Vergoede werklozen
   April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 136.275 106.244 1.331 40.333 282.852 -590 -24.479
   Vrouwen 99.737 82.958 1.126 32.135 214.830 -307 -17.038
   Totaal 236.012 189.202 2.457 72.468 497.682 -897 -41.517
   Maand -1 -275 -834 0 212 -897 . .
   Jaar -1 -18.941 -18.579 -178 -3.997 -41.517 . .

    

   2. Werknemers die door de RVA worden ondersteund
   April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 82.199 63.526 1.211 11.491 157.216 211 -28.404
   Vrouwen 58.484 48.085 783 9.932 116.501 7.955 -6.815
   Totaal 140.683 111.611 1.994 21.423 273.717 8.166 -35.219
   Maand -1 716 7.068 -1 382 8.166 . .
   Jaar -1 -27.497 -3.794 21 -3.928 -35.219 . .

    

   3. Werknemers die met steun van de RVA hun arbeidstijd aanpassen
   April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 69.571 18.381 325 3.358 91.310 -25 1.223
   Vrouwen 133.693 44.179 711 9.033 186.905 -1.846 -1.528
   Totaal 203.264 62.560 1.036 12.391 278.215 -1.871 -305
   Maand -1 -1.689 -88 -14 -94 -1.871 . .
   Jaar -1 1.548 -1.585 -83 -268 -305 . .

    

   4. Andere
   April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 1.826 757 12 146 2.729 -144 -683
   Vrouwen 682 273 4 79 1.034 68 -121
   Totaal 2.508 1.030 16 225 3.763 -76 -804
   Maand -1 -140 73 1 -9 -76 . .
   Jaar -1 -495 -258 -9 -51 -804 . .

    

   Totaal
   April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 289.871 188.908 2.879 55.328 534.107 -548 -52.343
   Vrouwen 292.596 175.495 2.624 51.179 519.270 5.870 -25.502
   Totaal 582.467 364.403 5.503 106.507 1.053.377 5.322 -77.845
   Maand -1 -1.388 6.219 -14 491 5.322 . .
   Jaar -1 -45.385 -24.216 -249 -8.244 -77.845 . .
 • Groep I - De vergoede werklozen
  • De niet-werkende niet-werkzoekenden die recht hebben op uitkeringen betaald door de RVA
   • Vrijstelling omwille van mantelzorg of sociale en familiale moeilijkheden
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 150 49 0 8 207 2 35
    Vrouwen 390 127 6 39 556 18 6
    Totaal 540 176 6 47 763 20 41
    Maand -1 16 7 1 -3 20 . .
    Jaar -1 27 11 0 3 41 . .

     

    Oudere werklozen
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 8.039 6.721 80 2.588 17.348 -505 -5.888
    Vrouwen 8.295 5.950 80 2.067 16.312 -561 -5.853
    Totaal 16.334 12.671 160 4.655 33.660 -1.066 -11.741
    Maand -1 -529 -405 -8 -132 -1.066 . .
    Jaar -1 -5.547 -4.754 -58 -1.440 -11.741 . .

     

    Werkloosheid met bedrijfstoeslag met vrijstelling van IWZ
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 40.759 13.250 267 1.103 55.112 -791 -7.830
    Vrouwen 17.721 5.537 65 814 24.072 -318 -3.178
    Totaal 58.480 18.787 332 1.917 79.184 -1.109 -11.008
    Maand -1 -755 -310 -5 -44 -1.109 . .
    Jaar -1 -7.468 -3.092 -22 -448 -11.008 . .

     

    Na een vrijwillig deeltijdse betrekking (niet-WZ)
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 245 172 2 133 550 -24 -41
    Vrouwen 2.347 1.411 43 545 4.303 -10 -577
    Totaal 2.592 1.583 45 678 4.853 -34 -618
    Maand -1 18 -13 0 -39 -34 . .
    Jaar -1 -324 -243 -14 -51 -618 . .
  • De niet-werkende werkzoekenden die recht hebben op uitkeringen betaald door de RVA
   • Na een voltijdse betrekking
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 77.417 69.746 873 32.448 179.611 1.413 -7.368
    Vrouwen 55.768 49.155 647 22.824 127.747 980 -3.143
    Totaal 133.185 118.901 1.520 55.272 307.358 2.393 -10.511
    Maand -1 1.267 635 -6 491 2.393 . .
    Jaar -1 -3.850 -5.730 -105 -931 -10.511 . .

     

    Na studies
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 5.512 12.899 74 2.391 20.802 -721 -3.577
    Vrouwen 5.297 14.720 80 2.728 22.745 -672 -4.117
    Totaal 10.809 27.619 154 5.119 43.547 -1.393 -7.694
    Maand -1 -501 -767 -11 -125 -1.393 . .
    Jaar -1 -2.000 -4.654 -11 -1.040 -7.694 . .

     

    Na een vrijwillig deeltijdse betrekking (WZ)
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 1.528 1.262 22 1.503 4.293 -17 -46
    Vrouwen 8.880 5.338 196 3.033 17.251 241 -285
    Totaal 10.408 6.600 218 4.536 21.544 224 -331
    Maand -1 116 37 29 71 224 . .
    Jaar -1 -59 -202 29 -70 -331 . .

     

    Werkloosheid met bedrijfstoeslag zonder vrijstelling van IWZ
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 2.625 2.145 13 159 4.929 53 236
    Vrouwen 1.039 720 9 85 1.844 15 109
    Totaal 3.664 2.865 22 244 6.773 68 345
    Maand -1 93 -18 0 -7 68 . .
    Jaar -1 280 85 3 -20 345 . .
 • Groep II - De werknemers die door de RVA worden ondersteund
  • Tijdelijke werkloosheid en verwante uitkeringen
   • Tijdelijk werklozen
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 52.935 34.153 669 3.669 90.757 -2.430 -28.206
    Vrouwen 19.487 6.441 140 2.460 28.388 1.603 -5.153
    Totaal 72.422 40.594 809 6.129 119.145 -827 -33.359
    Maand -1 -2.824 1.651 -68 346 -827 . .
    Jaar -1 -22.426 -7.854 -121 -3.079 -33.359 . .

     

    Onthaalouders
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 23 8 0 0 31 18 -1
    Vrouwen 1.671 1.302 45 16 2.989 1.048 -233
    Totaal 1.694 1.310 45 16 3.020 1.066 -234
    Maand -1 804 256 -10 6 1.066 . .
    Jaar -1 -154 -80 0 0 -234 . .

     

    Jeugdvakantie
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 58 2 0 0 60 -163 4
    Vrouwen 54 8 0 2 64 -187 20
    Totaal 112 10 0 2 124 -350 24
    Maand -1 -258 -52 -1 -40 -350 . .
    Jaar -1 29 -2 0 -3 24 . .

     

    Seniorvakantie
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 12 2 0 0 14 -12 1
    Vrouwen 15 0 0 0 15 -11 4
    Totaal 27 2 0 0 29 -23 5
    Maand -1 -17 -4 0 -2 -23 . .
    Jaar -1 6 -1 0 0 5 . .

     

    Niet bezoldigde periode in het onderwijs
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 2 0 0 0 2 -1 2
    Vrouwen 5 1 0 0 6 -5 5
    Totaal 7 1 0 0 8 -6 7
    Maand -1 1 -6 0 -1 -6 . .
    Jaar -1 7 0 0 0 7 . .

     

    Pleegzorg
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 50 10 0 1 61 -14 8
    Vrouwen 54 25 0 5 84 14 32
    Totaal 104 35 0 6 145 0 40
    Maand -1 3 -4 0 1 0 . .
    Jaar -1 28 10 0 2 40 . .
  • Deeltijdse werknemers met behoud van rechten en een inkomensgarantie-uitkering
   • Deeltijdse werknemers met behoud van rechten en een IGU
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 3.692 3.965 76 2.080 9.737 1.104 168
    Vrouwen 15.172 14.198 252 2.177 31.547 3.798 514
    Totaal 18.864 18.163 328 4.257 41.284 4.902 682
    Maand -1 2.201 2.724 28 -23 4.902 . .
    Jaar -1 -373 1.304 49 -249 682 . .

     

    Vrijwillig deeltijdse werknemers met IGU
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 22 20 0 31 73 7 24
    Vrouwen 185 116 5 51 352 44 12
    Totaal 207 136 5 82 425 51 36
    Maand -1 21 33 1 -3 51 . .
    Jaar -1 22 24 -4 -10 36 . .
 • Groep III - De werknemers die met steun van de RVA hun arbeidstijd aanpassen
  • Loopbaanonderbreking en thematische verloven
   • LO, volledige onderbreking
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 577 277 3 154 1.008 -5 -5
    Vrouwen 1.818 807 33 323 2.948 -98 -348
    Totaal 2.395 1.084 36 477 3.956 -103 -353
    Maand -1 -90 2 -2 -15 -103 . .
    Jaar -1 -342 -39 -3 28 -353 . .

     

    LO, vermindering van prestaties
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 14.873 4.042 66 524 19.439 -149 2.204
    Vrouwen 39.959 12.297 261 1.832 54.088 -467 5.935
    Totaal 54.832 16.339 327 2.356 73.527 -616 8.139
    Maand -1 -646 27 1 3 -616 . .
    Jaar -1 8.372 -252 -20 19 8.139 . .

     

    Thematische verloven
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 18.962 4.826 63 990 24.778 521 2.582
    Vrouwen 38.860 13.821 190 3.367 56.048 -269 1.295
    Totaal 57.822 18.647 253 4.357 80.826 252 3.877
    Maand -1 96 160 -2 -4 252 . .
    Jaar -1 2.036 1.558 26 283 3.877 . .
  • Halftijds brugpensioen
   • Halftijds brugpensioen
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 57 9 0 0 66 2 -26
    Vrouwen 27 5 0 2 34 4 -12
    Totaal 84 14 0 2 100 6 -38
    Maand -1 7 -1 0 0 6 . .
    Jaar -1 -36 -2 0 0 -38 . .
  • Tijdskrediet
   • Tijdskrediet, volledige onderbreking
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 308 69 1 79 456 -7 -103
    Vrouwen 1.977 623 28 460 3.060 25 -186
    Totaal 2.285 692 29 539 3.516 18 -289
    Maand -1 18 -1 2 1 18 . .
    Jaar -1 -250 -71 -2 32 -289 . .

     

    Tijdskrediet, vermindering van prestaties
    April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
    Mannen 34.794 9.158 192 1.611 45.563 -387 -3.429
    Vrouwen 51.052 16.626 199 3.049 70.727 -1.041 -8.212
    Totaal 85.846 25.784 391 4.660 116.290 -1.428 -11.641
    Maand -1 -1.074 -275 -13 -79 -1.428 . .
    Jaar -1 -8.232 -2.779 -84 -630 -11.641 . .
 • Groep IV - Andere
  • Crisispremie - Ontslaguitkering
   April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 294 223 4 47 564 -60 -564
   Vrouwen 61 30 0 17 108 -22 -242
   Totaal 355 253 4 64 672 -82 -806
   Maand -1 -75 6 2 -13 -82 . .
   Jaar -1 -450 -257 -2 -99 -806 . .

    

   Grensarbeiders
   April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 53 91 0 0 144 2 -19
   Vrouwen 26 101 0 0 127 12 24
   Totaal 79 192 0 0 271 14 5
   Maand -1 -21 35 0 0 14 . .
   Jaar -1 -6 11 0 0 5 . .

    

   Toeslag beroepsopleiding
   April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 0 15 0 3 18 2 -2
   Vrouwen 0 3 0 5 8 4 -9
   Totaal 0 18 0 8 26 6 -11
   Maand -1 0 6 0 0 6 . .
   Jaar -1 -12 -5 0 6 -11 . .

    

   Mobiliteitstoeslag
   April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 0 0 0 0 0 0 0
   Vrouwen 0 0 0 0 0 0 0
   Totaal 0 0 0 0 0 0 0
   Maand -1 0 0 0 0 0 . .
   Jaar -1 0 0 0 0 0 . .

    

   PWA-opleidingstoeslag
   April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 0 0 0 0 0 0 0
   Vrouwen 0 0 0 0 0 0 0
   Totaal 0 0 0 0 0 0 0
   Maand -1 0 0 0 0 0 . .
   Jaar -1 0 0 0 0 0 . .

    

   Stagebonus
   April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 0 0 0 0 0 0 0
   Vrouwen 0 0 0 0 0 0 0
   Totaal 0 0 0 0 0 0 0
   Maand -1 0 0 0 0 0 . .
   Jaar -1 0 0 0 0 0 . .

    

   Ontslagcompensatievergoeding
   April 2017 Vlaams Gewest Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch. Brussels Hoofdst.Gewest Land Maand -1 Jaar -1
   Mannen 1.479 428 8 96 2.003 -88 -98
   Vrouwen 595 139 4 57 791 74 106
   Totaal 2.074 567 12 153 2.794 -14 8
   Maand -1 -44 26 -1 4 -14 . .
   Jaar -1 -27 -7 -7 42 8 . .