Bijlage C61-CAO77bis

Naam

Verklaring van de werkgever betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding aan de werknemer van minstens 45 jaar in volledig of halftijds tijdskrediet

Doel

De werkgever toelaten om de toekenning van een aanvullende vergoeding aan de werknemer van minstens 45 jaar in voltijds of halftijds tijdskrediet te laten verklaren.

Betreffende werknemers:

De werknemers van de privésector.

Af te leveren door

RVA

Laatste wijziging
01-04-2016
Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken