Bijlage C61-tijdskrediet eindeloopbaan - CAO nr. 77bis

Naam

Bijlage bij het aanvraagformulier C61 – tijdskrediet eindeloopbaan – CAO nr. 77bis

Doel

Aanvragen van uitkeringen vanaf 50 jaar

Betreffende werknemers:

De werknemers van de privésector die vóór 01.09.2012:

  • schriftelijk hun werkgever in kennis hebben gesteld dat zij een eerste aanvraag of verlengingsaanvraag wensen in te dienen;
  • 50 jaar of ouder waren en reeds een tijdskrediet genoten in het eindeloopbaanstelsel en die een eerste verlengingsaanvraag indienen bij hun werkgever;
  • reeds een 1/2-tijds tijdskrediet of een tijdskrediet 1/5 genoten in het algemene stelsel waarvoor de werkgever schriftelijk werd verwittigd voor 28.11.2011 en onmiddellijk na dit tijdskrediet een tijdskrediet in het eindeloopbaanstelsel vanaf 50 jaar aanvragen, uitkeringen te genieten vanaf 50 jaar.
Laatste wijziging
01-04-2016
Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken