C1

Naam

Aangifte van de persoonlijke en familiale toestand

Doel

Op dit formulier vult de werkloze zijn persoonlijke en familiale toestand in

Af te leveren door

de uitbetalingsinstelling

Laatste wijziging
21-12-2017
Aard van de wijziging

Toevoeging van verklaringen  betreffende het volgen van leertijd of een alternerende opleiding  of van een opleiding met een stage-overeenkomst georganiseerd door syntra, ifapme, efepme, iawm en betreffende financieel voordeel in het kader of ingevolge een opleiding, studies, een leertijd, een stage of een activiteit in een activiteitencoöperatie.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken