C109/36-Aanvraag

Naam

Aanvraag om inschakelingsuitkeringen

Doel

De jonge werknemer in staat stellen om inschakelingsuitkeringen aan te vragen

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling, het werkloosheidsbureau

Tijdstip van aflevering

Op het ogenblik van de inschakelingsuitkeringsaanvraag

Laatste wijziging
06-04-2017
Aard van de wijziging
  • Afschaffing van de vermelding betreffende de weigering van een passende dienstbetrekking of een beroepsopleiding
  • Vormwijzigingen
Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken