C109/36-Aanvraag

Naam

Aanvraag om inschakelingsuitkeringen

Doel

De jonge werknemer in staat stellen om inschakelingsuitkeringen aan te vragen

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling, het werkloosheidsbureau

Tijdstip van aflevering

Op het ogenblik van de inschakelingsuitkeringsaanvraag

Laatste wijziging
23-02-2016
Aard van de wijziging

Verduidelijking in rubriek 2 (werk als loontrekkende of student)

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken