C220B

Naam

Werkloosheidsbewijs als onthaalouder

Doel

De onthaalouders toelaten opvanguitkeringen aan te vragen bij afwezigheid van kinderen buiten hun wil om

Af te leveren door

De onthaaldienst

Tijdstip van aflevering

Op het einde van de maand waarin er kinderen afwezig waren

Laatste wijziging
01-09-2017
Aard van de wijziging

Nieuw bedrag vanaf 1 september 2017

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken