C27R

Naam

Verklaring betreffende de vergoedbaarheid in tijdelijke werkloosheid wegens medische overmacht in het kader van een re-integratietraject

Doel

De inlichtingen betreffende het re-integratietraject meedelen aan het WB

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling

Laatste wijziging
03-05-2018
Aard van de wijziging

Vermelding van de datum van indiening van beroep tegen de beslissing

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken