C4-Werkloosheidsbewijs

Naam

Werkloosheidsbewijs - Arbeidsbewijs

Doel
  • Werkloosheidsuitkeringen aanvragen (of opnieuw aanvragen) op basis van arbeidsbewijzen.
  • Ontslaguitkering aanvragen (ontslagen arbeiders).
  • De onstlagcompensatigvergoeding aanvragen (onstlagen arbeiders).
Af te leveren door

De werkgever

Tijdstip van aflevering

Laatste arbeidsdag van de arbeidsovereenkomst

Laatste wijziging
01-01-2017
Aard van de wijziging

Bijhouden van de info betreffende de ontslagcompensatievergoeding

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken