C6

Naam

Verklaring van lichamelijke geschiktheid

Doel

Aanvraag van werkloosheidsuitkeringen na een periode vergoed door het ziekenfonds

Af te leveren door

Het ziekenfonds

Tijdstip van aflevering

Op het einde van de door het ziekenfonds vergoede periode

Laatste wijziging
09-01-2007
Aard van de wijziging

De gegevens inzake de ziekteverzekering worden elektronisch doorgegeven

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken