C61-1/2-tijds tijdskrediet CAO nr 103 - oude reglementering

Naam

Aanvraag 1/2-tijds tijdskrediet - oude reglementering

Doel

Aanvragen tot verlenging van een 1/2-tijds tijdskrediet in het algemeen stelsel waarvan de eerste aanvraag is begonnen vóór 1 januari 2015 en de schriftelijke kennisgeving aan uw werkgever valt vóór 1 april 2017

Betreffende werknemers

Alle werknemers van de privésector.

Opgelet:  dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u uitkeringen wenst te genieten in het kader van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve zorgen, gelieve het formulier C61- ouderschapsverlof, C61-medische bijstand of C61-Palliatief verlof te gebruiken.

  

Laatste wijziging
31-10-2017
Aard van de wijziging
  • Toevoeging van een informatie betreffende het overlevingspensioen
  • Afschaffing van sommige vragen
  • Toevoeging van een vraag betreffende de arbeidsregeling tijdens de onderbreking
Het formulier C61 SV werd door de formulieren  C61 - Ouderschapsverlof, C61 - Medische bijstand en C61 - Palliatief verlof vervangen.
Belangrijke nota

Verdere inlichtingen over het gebruik van dit formulier zijn beschikbaar in de infobladen op onze website.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken