C61-1/5-tijds tijdskrediet CAO nr. 103 ter

Naam

Aanvraag van een 1/5-tijds tijdskrediet

Doel

Aanvragen van een 1/5-tijds tijdskrediet met motief met een schriftelijke kennisgeving aan uw werkgever na 31 maart 2017 maar vóór 1 juni 2017. 

  • Indien u uw werkgever vóór 1 april 2017 in kennis heeft gesteld, gebruik het formulier C61-tijdskrediet 1/5 CAO nr. 103 .
  • Indien u uw werkgever na 31 mei 2017 in kennis heeft gesteld, gebruik het formulier C61-1/5- tijds  tijdskrediet CAO nr. 103 ter – 06/17.

Betrokken werknemersalle werknemers van de privésector.

Opgelet: dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u uitkeringen wenst te genieten in het kader van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve zorgen, gelieve het formulier C61 - Ouderschapsverlof , C61- Medische bijstand of C61 - Palliatief verlof te gebruiken.

Laatste wijziging
31-10-2017
Aard van de wijziging
  • Toevoeging van een informatie met betrekking tot het overlevingspensioen 
  • Afschaffing van sommige vragen 
  • Toevoeging van een vraag betreffende de arbeidsregeling tijdens de onderbreking

Het formulier C61 SV werd vervangen door de formulieren C61 - Ouderschapsverlof, C61- Medische bijstand en C61 - Palliatief verlof.

Belangrijke nota

Verdere inlichtingen over het gebruik van dit formulier zijn beschikbaar in de infobladen op onze website.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken