C61 - Medische bijstand

Naam

Aanvraag van een loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand 

Doel

Aanvragen van een verlof voor medische bijstand

Betreffende werknemers:

Alle werknemers behalve deze van de autonome overheidsbedrijven

Laatste wijziging
01-06-2017
Aard van de wijziging
  • Formulier exclusief bestemd voor een medische bijstand ten gevolge van de splitsing van het oude formulier C61 SV (dat ook ouderschapsverlof en palliatief verlof betrof)
  • Nieuw attest in te vullen door de werknemer
  • Attest van de geneesheer verschillend naar gelang de sector en het soort patiënt
  • Toevoeging van een informatie betreffende de arbeidsregeling tijdens de medische bijstand (deel werkgever)
Belangrijke nota

Dit formulier heeft geen betrekking op de gewone vormen van loopbaanonderbreking.

Verdere inlichtingen over het gebruik van dit formulier zijn beschikbaar in de infobladen op onze website.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken