C61 - palliatief verlof

Naam

Aanvraag van een loopbaanonderbreking in het kader van palliatieve zorgen

Doel

Aanvragen van een verlof vooor palliatieve zorgen

Betreffende werknemers:

Alle werknemers behalve deze van de autonome overheidsbedrijven 

Laatste wijziging
01-06-2017
Aard van de wijziging
  • Formulier exclusief bestemd voor een palliatief verlof ten gevolge van de splitsing van het oude formulier C61 SV (dat ook ouderschapsverlof en medische bijstand betrof)
  • Nieuw attest in te vullen door de werknemer
  • Toevoeging van een informatie betreffende de arbeidsregeling tijdens het palliatief verlof (deel werkgever)
Belangrijke nota

Dit formulier heeft geen betrekking op de gewone vormen van loopbaanonderbreking.

Verdere inlichtingen over het gebruik van dit formulier zijn beschikbaar in de infobladen op onze website.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken