C61-tijdskrediet landingsbanen CAO nr. 103 ter - 06/17

Naam

Aanvraag van een tijdskrediet landingsbaan

Doel

Aanvragen van een tijdskrediet 1/5 of 1/2- tijds in het stelsel van de landingsbanen (eventueel tot de pensioenleeftijd) van toepassing op de aanvragen die een aanvang nemen vanaf 01/01/2015. 

Betrokken werknemers: werknemers van de privésector. 

Opgelet: dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u uitkeringen wenst te genieten in het kader van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve zorgen, gelieve het formulier C61 - Ouderschapsverlof , C61 - Medische bijstand of C61 - Palliatief verlof te gebruiken.

Voor de verlengingen van een tijdskrediet begonnen vóór 01/01/2015, gebruik het formulier C 61 tijdskrediet landingsbanen - CAO nr 103. 

Laatste wijziging
11-06-2018
Aard van de wijziging

Toevoeging van een vermelding over de systematische controle van 35 jaar beroepsverleden

Belangrijke nota

Verdere inlichtingen over het gebruik van dit formulier zijn beschikbaar in de infobladen op onze website.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken