C61-volledig tijdskrediet CAO nr 103

Naam

Aanvraag van een voltijds tijdskrediet

Doel

Aanvragen van een voltijds tijdskrediet in het algemeen stelsel van toepassing op de aanvragen die aanvang nemen na 31 december 2014 en met een schriftelijke kennisgeving aan uw werkgever vóór 1 april 2017. 

Voor de verlengingen van een voltijds tijdskrediet begonnen vóór 01/01/2015, gebruik het formulier C61-volledig tijdskrediet CAO nr. 103 - oude reglementering.

  • Indien u uw werkgever na 31 maart 2017 en vóór 1 juni in kennis heeft gesteld, gebruik het formulier C61-volledig tijdskrediet  CAO nr. 103 ter.
  • Indien u uw werkgever na 31 mei 2017 in kennis heeft gesteld, gebruik het formulier C61-volledig tijdskrediet CAO nr. 103 ter – 06/17.

Betreffende werknemers: alle werknemers van de privésector.

Opgelet: dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u uitkeringen wenst te genieten in het kader van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve zorgen, gelieve het formulier C61 - ouderschapsverlof , C61- medische bijstand of C61-Palliatief verlof te gebruiken.

Laatste wijziging
31-10-2017
Aard van de wijziging
  • Toevoeging van een informatie met betrekking tot het overlevingspensioen
  • Afschaffing van sommige vragen

Het formulier C61 SV werd door de formulieren  C61 - Ouderschapsverlof, C61 - Medische bijstand en C61 - Palliatief verlof vervangen.

Belangrijke nota

Verdere inlichtingen over het gebruik van dit formulier zijn beschikbaar in de infobladen op onze website.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken