C61-volledig tijdskrediet CAO nr. 103 ter

Naam

Aanvraag van een voltijds tijdskrediet

Doel

Aanvragen van een voltijds tijdskrediet met motief met een schriftelijke kennisgeving aan uw werkgever na 31 maart 2017 maar vóór 1 juni 2017. 

  • Indien u uw werkgever vóór 1 april 2017 in kennis heeft gesteld, gebruik het formulier C61-volledig tijdskrediet CAO nr. 103 .
  • Indien u uw werkgever na 31 mei 2017 in kennis heeft gesteld, gebruik het formulier C61-volledig tijdskrediet CAO nr. 103 ter – 06/17.

Betrokken werknemersalle werknemers van de privésector.

Opgelet: dit formulier heeft geen betrekking op de specifieke vormen van loopbaanonderbreking. Als u uitkeringen wenst te genieten in het kader van ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of verlof voor palliatieve zorgen, gelieve het formulier C61 - ouderschapsverlof , C61- medische bijstand of C61-Palliatief verlof te gebruiken.

Laatste wijziging
31-10-2017
Aard van de wijziging
  • Toevoeging van een informatie met betrekking tot het overlevingspensioen 
  • Afschaffing van sommige vragen 

Het formulier C61 SV werd vervangen door de formulieren C61 - Ouderschapsverlof, C61 - Medische bijstand en C61 - Palliatief verlof. 

Belangrijke nota

Verdere inlichtingen over het gebruik van dit formulier zijn beschikbaar in de infobladen op onze website.

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken