C99-Haven

Naam

Aangifteformulier van arbeid buiten de haven

Doel

Het vermelden van de uitoefening van een activiteit waarvoor de havenarbeider niet aangeworven werd door een werkgever uit het havenbedrijf

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling 

Laatste wijziging
16-03-2017
Aard van de wijziging

Nieuw formulier

Downloaden / afdrukken

Een RVA-kantoor zoeken