FSO

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.

FSO

Adres briefwisseling
Keizerslaan 7 - 1000 Brussel

Bezoekadres
Gasthuisstraat 31 – 1000 Brussel

Openingsuren
8u30 – 12u30 en 13u30 – 16u30 (16u vrijdag)
juli en augustus: 8u30 – 11u30 en
13u30 – 15u30 (16u30 dinsdag)
buiten deze uren, op afspraak.

Tel. 02/513 77 56
Fax 02/513 44 88

fsoffe@fsoffe.fgov.be