Contact

Opgelet

Door de zesde staatshervorming werden bepaalde opdrachten van de RVA overgedragen naar de gewestelijke diensten. Het gaat om de:

  • Actieve (“Dispo”) en passieve beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt (Vlaanderen, Wallonië en Duitstalige gemeenschap)
  • Dienstencheques
  • Start- en stagebonus
  • Activa (Wallonië)
  • PWA (Wallonië en Brussel)
  • Vrijstellingen voor het volgen van een opleiding, stages of studies (Brussel, Wallonië en Duitstalige gemeenschap)
  • Outplacement (Brussel en Wallonië)
  • Loopbaanonderbreking voor alle personeelsleden van werkgevers die nu al tot het toepassingsgebied van de Vlaamse openbare sector behoren. Het gaat dus om personeelsleden van het onderwijs, diensten Vlaamse overheid, lokale besturen,…

Overdracht van de opdrachten van de RVA: wie te contacteren?

 

Burgers

Voor inlichtingen i.v.m. uw persoonlijk dossier inzake werkloosheid en brugpensioen: contacteer in eerste instantie uw uitbetalingsinstelling.

Voor informatie over uw persoonlijk dossier inzake loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof) kunt u contact opnemen met het RVA-kantoor dat bevoegd is voor uw woonplaats of, voor werknemers die gedomicilieerd zijn in het buitenland, het RVA-kantoor dat bevoegd is voor de gemeente waar uw Belgische werkgever gevestigd is.

Een formulier U1 kunt u aanvragen bij het RVA-kantoor van uw laatste woonplaats in België.

Als u nooit in België hebt gewoond, vink dan het vakje "Ik heb nooit in België gewoond" aan in het contactformulier.

Werkgevers

Voor meer informatie gelieve u te wenden tot uw bedrijfsfederatie of het RVA-kantoor bevoegd voor het ambtsgebied waarin uw onderneming gelegen is.

Een RVA-kantoor zoeken

OostendeBruggeSaint-NicolasAnversTurnhoutHasseltBoomMalinesTermondeVilvordeGandRoulersYpresCourtraiAlostAudenaerdeMouscronTournaiBruxellesLouvainTongresLiègeVerviersHuyNamurCharleroiMonsLa LouvièreNivellesArlon