Missie - Visie - Waarden - Strategie

Onze missie

Wat zijn onze opdrachten?

De RVA past de stelsels van de werkloosheidsverzekering, loopbaanonderbreking en tijdskrediet toe. De RVA werkt op 6 domeinen:

 • preventie
 • vergoeding
 • (her)inschakeling
 • verzoening van het privéleven met het beroepsleven
 • informatie
 • controle

De RVA neemt deel aan de voorbereiding en de evaluatie van de reglementeringen ter zake. 

Onze visie

Waar wil de RVA naartoe tegen 2020?

“Samen voor een activerende sociale bescherming”

De RVA wil:

 • sociale bescherming bieden en transities op de arbeidsmarkt ondersteunen,
 • een referentiepunt zijn inzake goed beheer en klantgerichtheid.

Onze strategie 2015 – 2017

Wat zijn onze strategische doelstellingen voor de volgende 3 jaar?

 • Een gestructureerde klantenstrategie ontwikkelen om transities op de arbeidsmarkt te ondersteunen.
 • De preventieve en gerichte aanpak van misbruiken en fraude verder uitbreiden om reguliere tewerkstelling te ondersteunen.
 • De bevoegdheidsoverdrachten naar de gewesten optimaal begeleiden om de 6e staatshervorming mee uit te voeren.
 • Optimaliseren van processen en diensten om de efficiëntie te verhogen.
 • Investeren in de ontwikkeling van de medewerkers en in innovatieve werkwijzen om een aantrekkelijke werkgever te zijn.

Brochure:  Focus op de strategie 2015-2017

Onze waarden

Wat vinden we belangrijk?

Onze waarden: dynamisme, samenwerking, vertrouwen, klantgerichtheid

Een RVA-kantoor zoeken