Tijdskrediet en loopbaanonderbreking aanvragen (werkgevers)

Tijdskrediet, loopbaanonderbreking, landingsbanen en de thematische verloven ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatief verlof kunnen voortaan aangevraagd worden via de portaalsite van de sociale zekerheid.

De toepassing vereist dat de werkgever eerst zijn onderdeel elektronisch aanmaakt, pas daarna kan de werknemer zijn onderdeel aanvullen, na identificatie via de elektronische identiteitskaart eID.

De werknemer kan een elektronisch werkgeversdeel ook aanvullen op de pdf die aangemaakt werd door de toepassing, en dit document via de post overmaken aan het werkloosheidsbureau van zijn woonplaats.

Op het einde van de elektronische werknemersaanvraag worden alle meegedeelde gegevens opgeslagen in een algemeen pdf-document dat dienst doet als ontvangstbevestiging. Dit document wordt verstuurd naar de eBox van de werknemer (de beveiligde mailbox voor iedere burger, beschikbaar op www.mysocialsecurity.be). De gegevens van de webaanvraag worden voor verwerking en beslissing doorgestuurd naar de centrale RVA-databank.

De beslissing (het formulier C62) van de RVA in verband met de aanvraag tot tijdskrediet of thematisch verlof komt ook in de eBox van de werknemer terecht.

Afwijkende regelingen voor landingsbanen vanaf 50 jaar en de gevallen waarbij een werkgever of sectoraal fonds een aanvullende vergoeding betaalt aan werknemers van 45 jaar of ouder kunnen niet aangevraagd worden via deze onlinedienst.

Ontdek onze instructiefilms

Loopbaanonderbreking of tijdskrediet indienen via elektronische weg - Film voor werkgevers

Hoe uw eBox activeren?

Een RVA-kantoor zoeken