OCMW@RVA - de online-toepassing voor aanvragen artikel 60

Deze FAQ wordt voortdurend bijgewerkt aan de hand van vragen van het terrein. 

We streven ernaar de toepassing nationaal te lanceren op 2 oktober 2023.

Deze versie is geüpdatet op 11.09.2023

Algemene context: nieuwe online-dienstverlening voor de OCMW's

OCMW@RVA is een onlinedienst voor de werknemers van de OCMW's. Met de toepassing vragen ze aan de RVA hoelang iemand moet werken om in aanmerking te komen voor werkloosheidsuitkeringen. Die hulp is voorzien in artikel 60, § 7 van de organieke OCMW-wet – artikel 60 in het kort. Die procedure is een belangrijke hefboom om mensen in te schakelen en aan een duurzame job te helpen. 

Werk je bij een OCMW en wil je de toepassing gebruiken? Neem dan contact op met de toegangsbeheerder van je OCMW om toegang te krijgen tot de online-diensten van de RSZ. 

Vragen over de werking van de toepassing

StatusBetekentHoe aanpassen?

Kladversie

De aanvraag is nog niet naar de RVA gestuurd. Je kan alle nog aanpassen. 


Verzonden naar RVA

De aanvraag is naar de RVA gestuurd. De RVA moet ze nog verwerken. 

Het OCMW kan de aanvraag niet meer aanpassen. Moet je toch iets wijzigen? Vraag het dan aan het bevoegde werkloosheidsbureau. Je neemt met hen contact op door op de knop 'contacteer uw werkloosheidsbureau' te klikken. 

  


Berekend door RVA

De RVA behandelde de aanvraag behandeld en communiceerde het aantal te werken dagen en een einddatum op basis van de gegevens die het OCMW heeft ingevoerd. 

et de knop 'Opties' naast de aanvraag pas je de ingevoerde gegevens aan. In feite maakt het systeem een kopie van het origineel aan, waarin je de aanpassingen kan doen. 

 

Opgelet: je past de aanvraag aan in deze twee situaties: 

 1. De gegevens van de overeenkomst (begindatum of arbeidsregeling) zijn veranderd. 

 2. Je wil de impact nagaan van bepaalde gebeurtenissen tijdens het contract (met name een periode van ziekte of onbetaald verlof). Die controle kan je maar één keer per aanvraag doen, namelijk wanneer de geplande einddatum van het contract nadert. Zie 'Hoe kan ik controleren of de einddatum van een overeenkomst moet worden aangepast wanneer het einde van de overeenkomst bij het OCMW nadert?' voor meer info 


Terurgestuurd door RVA

De RVA heeft de aanvraag niet kunnen behandelen, bv. omdat er gegevens ontbraken. Je vindt de reden waarom terug in de opmerkingen van de aanvraag. 

Met de knop 'Opties' naast de aanvraag pas je de ingevoerde gegevens aan. In feite maakt het systeem een kopie van het origineel aan, waarin je de aanpassingen kan doen. 

  

Vul eerst de gegevens in die eventueel ontbreken en antwoord op de vragen van de RVA in de commentaarzone voordat je de aanvraag opnieuw verstuurt. 

 

De factor Q/S is de tewerkstellingsbreuk van de werknemer. 

 • Factor Q: de normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van de werknemer. 
 • Factor S: de normale gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van een voltijdse werknemer. 

Voor een voltijdse werknemer is de factor Q gelijk aan de factor S. 

Voor een deeltijdse werknemer bedraagt de factor Q minder dan de factor S. 

Arbeidsstelsels zijn vormen van werkorganisatie voor werknemers. We hebben het bijvoorbeeld over een '5-dagenstelsel' als de persoon 5 dagen per week werkt voor een voltijdse tewerkstelling en een '2-dagenstelsel' als de persoon 2 dagen per week werkt voor een voltijdse tewerkstelling, ongeacht op welke dagen die werkt.  

Zoals in het arbeidsrecht is voorzien, worden de berekeningen van de arbeidsdagen onderworpen aan de sociale zekerheid altijd uitgevoerd volgens het zesdagenstelsel. De effectieve arbeidsdagen worden dus omgerekend naar het zesdagenstelsel. 

Wanneer een RVA-medewerker een aanvraag al dan niet valideert, stuurt het systeem een e-mail naar de contactpersoon. Zo is de OCMW-medewerker ervan op de hoogte dat de aanvraag is behandeld en ontvangt die een rechtstreekse link. Het opgegeven e-mailadres kan een gezamenlijk e-mailadres zijn of dat van een collega die het dossier overneemt. 

Alle aanvragen van een OCMW zijn zichtbaar voor alle medewerkers van dat OCMW die toegang tot de toepassing hebben. 

Zodra de RVA de aanvraag heeft gevalideerd, zullen alle OCMW-medewerkers de behandelde aanvraag bovenaan de lijst te zien krijgen. Heeft de contactpersoon een afwezigheid gepland, kan die een gezamenlijk e-mailadres aanduiden – of het e-mailadres van een collega die het dossier overneemt. 

Bepaalde gebeurtenissen tijdens de tewerkstelling hebben een impact op de te presteren periode om in aanmerking te komen voor werkloosheidsuitkeringen. 

Het gaat bijvoorbeeld om periodes van verlof zonder wedde of ziekte. 

Het OCMW kan, wanneer het einde van de overeenkomst nadert, een berekening vragen van de impact van de onvoorziene omstandigheden op de einddatum. Die herberekening kan maar één keer per aanvraag gebeuren, in principe zo'n twee weken voor de berekende einddatum. 

Met de zoekfunctie of filters op de lijst met aanvragen vind je de oorspronkelijke aanvraag terug. Die heropen je (knop 'Opties' > 'Aanvraag wijzigen') zodat je niet de volledige historiek van de persoon opnieuw moet encoderen. Dan voeg je periodes van inactiviteit tijdens de overeenkomst toe of wijzig je andere gegevens (bv. de begindatum van de overeenkomst). 

Verstuur de aanvraag naar de RVA, zodat die berekent wat de impact is van de nieuwe gegevens. 

Paste of vulde je geen gegevens aan? Dan zal het antwoord hetzelfde zijn als voor de eerste aanvraag. 

Als de oorspronkelijke aanvraag te lang geleden is ingediend (vóór september 2022), verschijnt die mogelijk niet in de lijst met aanvragen. Stuur een e-mail naar het bevoegde RVA-kantoor om te weten welke procedure je in dat geval moet volgen. 

Vragen i.v.m. de werkloosheidsreglementering

Die persoon moet bewijs voorleggen van: 

 • een bepaald aantal arbeidsdagen in loondienst (of gelijkgestelde dagen); 
 • tijdens een bepaalde periode (referteperiode) vlak voor de aanvraag om werkloosheidsuitkeringen. 

Het vereiste aantal dagen en de duur van de referteperiode verschillen afhankelijk van de leeftijd van de persoon. In het algemeen geldt de volgende regeling: 

LeeftijdAantal arbeidsdagen Referteperiode 
Jonger dan 36 jaar312 dagen in stelsel 621 maanden
Van 36 tot 49 jaar468 dagen in stelsel 633 maanden
Vanaf 50 jaar624 dagen in stelsel 642 maanden

Ga voor meer details over dit basisprincipe en de aanvullende regels naar: Hebt u recht op uitkeringen na een tewerkstelling? (T31)

De referteperiode van 21, 33 of 42 maanden kan door sommige gebeurtenissen worden verlengd. De meest voorkomende gebeurtenissen zijn: 

 • gevangenzetting of hechtenis; 
 • overmacht (bv. ziekte); 
 • periode niet onderworpen aan de sociale zekerheid. 

U vindt alle soorten gebeurtenissen op de volgende pagina: AHebt u recht op uitkeringen na een tewerkstelling? (T31)

Dat zijn periodes waarin de persoon in loondienst heeft gewerkt. Die periodes worden afgetrokken van het aantal te bewijzen dagen om aanspraak te kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen. Om geldig te zijn, moeten die dagen:  

 • arbeidsdagen zijn die in loondienst zijn verricht (arbeidsprestaties verricht door een zelfstandige tellen niet mee); 
 • met een bezoldiging die volgens de wetgeving als voldoende wordt beschouwd; 
 • waarop inhoudingen voor de sociale zekerheid, sector werkloosheid inbegrepen, werden verricht. 

Sommige dagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen, bijvoorbeeld door het ziekenfonds vergoede ziektedagen en door vakantiegeld gedekte dagen. 

Arbeidsdagen zijn dagen waarop arbeid wordt gepresteerd in loondienst, waarvoor een loon wordt betaald waarop inhoudingen worden verricht voor de sociale zekerheid, sector werkloosheid. Sommige dagen worden gelijkgesteld met arbeidsdagen, bijvoorbeeld bepaalde door het ziekenfonds vergoede ziektedagen en door vakantiegeld gedekte dagen. Op dezelfde manier kunnen bepaalde verlofdagen zonder wedde tijdens de overeenkomst worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de berekening van het recht op werkloosheidsuitkeringen. 

Bij de berekening van het aantal nog te werken dagen analyseren en houden de RVA-medewerkers rekening met de verschillende gecodeerde gebeurtenissen (die de referteperiode verlengen, vroegere tewerkstellingen en eventuele inactiviteit tijdens de overeenkomst), als ze zich voordoen tijdens de referteperiode die voorafgaat aan de datum van de aanvraag voor uitkeringen volledige werkloosheid (de eerste werkdag na het voorziene einde van de overeenkomst).

Bekijk grotere afbeelding