C109/36-Bewijs

Naam

Bewijs van studies

Doel

De jonge werknemer in staat stellen om te bewijzen dat hij studies heeft gevolgd die het recht op inschakelingsuitkeringen openen.

Af te leveren door

De uitbetalingsinstelling, het werkloosheidsbureau

Tijdstip van aflevering

Op het ogenblik van de inschrijving als werkzoekende na het einde van de studies in de dienst voor arbeidsbemiddeling

Laatste bijwerking

26-11-15

Aard van de wijziging

Verbetering in rubriek 5 naar aanleiding van de aanpassing van het formulier aan nieuwe regelgeving inzake de diplomavereiste van de werknemer jonger dan 21 jaar, de alternerende opleiding en de studies in het buitenland.