C3.2-Werkgever (vervangen door de e-ASR scenario's 2 en 5)

Naam

Bewijs van tijdelijke werkloosheid

Doel

Sinds 08.02.2017 is het formulier C3.2-werkgever als aanvraagformulier voor het vaststellen van rechten vervangen door de e‑ASR scenario 2.

Zie op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Af te leveren door

De werkgever uit eigen beweging (uitzondering : bij staking of lock-out op verzoek van de werknemer).

Tijdstip van aflevering

De werkgever overhandigt:

Laatste bijwerking

08-02-17

Aard van de wijziging

Schrapping van het formulier C3.2-werkgever en verplichte vervanging door de e‑ASR scenario 2.