Medisch attest 2 - Verlof voor medische bijstand (alle sectoren behalve privésector en lokale en provinciale besturen)

Naam

Medisch attest 2 - Verlof voor medische bijstand (alle sectoren behalve privésector en lokale en provinciale besturen)

Doel

Dit attest moet worden gebruikt in het kader van een aanvraag om medi­sche bijstand voor een zwaar ziek familielid (bloed- of aanverwanten tot de 2de graad) of gezinslid, door alle werknemers, behalve de werknemers uit de privésector, de personeelsleden van de gemeenten, provincies en de diensten die ervan afhangen. Als de patiënt een zwaar ziek minderjarig kind is of een gehospitaliseerd minderjarig kind, moet je het Medisch attest 3 – Verlof voor medische bijstand of tijdskrediet met motief zorg zwaar ziek minderjarig kind gebruiken.

Laatste bijwerking

01-11-19