Medisch attest 3 - Verlof voor medische bijstand (alle sectoren) of tijdskrediet met motief zwaar ziek minderjarig kind (privésector)

Naam

Medisch attest 3 - Verlof voor medische bijstand (alle sectoren) of tijdskrediet met motief zwaar ziek minderjarig kind (privésector)

Doel

Dit attest moet worden gebruikt in het kader van een aanvraag om:

  • verlof voor medische bijstand voor een zwaar ziek minderjarig kind of voor een gehospitaliseerd minderjarig kind, door alle werknemers ongeacht de sector;
  • tijdskrediet met motief zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind, enkel voor de werknemers uit de privésector.

Laatste bijwerking

01-11-19