Onthaal

Welkom bij de toepassing "Interactieve Statistieken".

In het menu links zijn de populaties van de werkzoekende en niet-werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, tijdelijk werklozen, werklozen met bedrijfstoeslag (brugpensioen), loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatieve zorgen, medische bijstand) beschikbaar.

Aan de hand van drie tabbladen kan u gegevens per maand of jaar, reeksen en grafieken opvragen.

Voor de volledigheid is de populatie "Alle uitkeringsgerechtigden" toegevoegd.

Er werd ook een rubriek "Werkloosheidsgraad" opgenomen.

U kan nog steeds onze standaardtabellen (o.a. per gemeente) consulteren. Deze zijn terug te vinden in de rubriek "Cijfers".

Voor definities, afkortingen en statistische regels kan u terecht op onze pagina "Methodologie".


U wenst meer informatie of extra cijfers?
U heeft vragen over de methodologie?
Neem gerust contact op met de directie Statistieken, via dit "contactformulier".

Bewerking in uitvoering ...
Bewerking in uitvoering ...