Wervingsprocedure

U kunt bij de RVA werken als:

  • definitief benoemd ambtenaar (statutair);
  • contractueel ambtenaar voor bepaalde of onbepaalde duur.

De aanwervingsprocedure verschilt naargelang u solliciteert voor een statutaire of een contractuele betrekking. Lees aandachtig hoe de procedures verlopen, zo hebt u alle troeven in handen om zich kandidaat te stellen bij de RVA.

Aanwerving van statutaire personeelsleden

Selor organiseert regelmatig wervingsselecties voor de RVA of voor andere federale of gewestelijke instellingen. Om daarvan op de hoogte te blijven, kunt u hun website raadplegen (www.selor.be) en zich daarop inschrijven.

Als er een statutaire functie vacant is, doet de RVA een beroep op Selor om een wervingsexamen te organiseren of te putten uit een bestaande reserve (van een vroeger georganiseerd examen).

Op het einde van de procedure treedt de laureaat in dienst en doorloopt hij een stage waarin hij opgevolgd en regelmatig geëvalueerd wordt. Als de stage goed verloopt, krijgt de medewerker het statuut van vastbenoemd personeelslid.

Aanwerving van contractuele personeelsleden

Selor organiseert de contractuele selecties voor de RVA of voor andere federale of gewestelijke instellingen. Om daarvan op de hoogte te blijven, kunt u hun website raadplegen (www.selor.be) en zich daarop inschrijven.

Als er een contractuele functie vacant is, doet de RVA een beroep op Selor om een selectie te organiseren. De geïnformatiseerde proeven vinden plaats bij Selor, de selectiegesprekken in de lokalen van de RVA.

De vacante functies met een startbaanovereenkomst worden ingevuld via andere kanalen (Actiris, VDAB, scholen en universiteiten, spontane kandidaturen …).

In beide gevallen is het verdere verloop van de procedure identiek: de geselecteerde kandidaat ontvangt een overeenkomst van (on)bepaalde duur, met proefperiode.

U bent al statutair en u wilt bij de RVA werken?

Dan kan u onze vacatures volgen via de website van Selor.