Opvang van Oekraïense vluchtelingen - specifieke regelingen voor de werkloosheid en de loopbaanonderbreking of tijdskrediet

29-03-2022

Door de oorlog in Oekraïne wordt België geconfronteerd met een toestroom van Oekraïners die de oorlog ontvluchten.

Door de oorlog in Oekraïne wordt België geconfronteerd met een toestroom van Oekraïners die de oorlog ontvluchten.

De minister van Werk heeft een aantal beslissingen genomen rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Gezinstoestand

Voor de periode van 24 februari 2022 tot en met 28 februari 2023 heeft de opvang van Oekraïense vluchtelingen geen invloed op de gezinstoestand van de werkloze of de werknemer in loopbaanonderbreking of tijdskrediet en evenmin op de onderbrekingsuitkeringen van deze laatsten.

Om het behoud van de gezinstoestand aan te vragen, dient een aangifte te worden ingediend door gebruik te maken van:

  • voor de werkloze: het formulier C110-Opvang Oekraïense vluchtelingen – Verklaring over het behoud van de gezinstoestand bij het bieden van tijdelijke opvang aan Oekraïense vluchtelingen;
  • voor de werknemer in loopbaanonderbreking of tijdskrediet: de Verklaring LO Oekraïne – Verklaring over het behoud van de gezinstoestand van werknemers in loopbaanonderbreking bij het onthaal van Oekraïense vluchtelingen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne.

Werklozen dienen deze aangifte in bij hun uitbetalingsinstelling. Werknemers in loopbaanonderbreking of tijdskrediet dienen ze in bij de RVA.

Vrijwilligerswerk

Volledig en tijdelijk werklozen worden van 24 februari 2022 tot en met 28 februari 2023 vrijgesteld van de aangifte van hun vrijwilligerswerk, uitgevoerd overeenkomstig de wet van 03.07.2005 betreffende de rechten van vrijwilligers in het kader van de hulp aan Oekraïne (met inbegrip van hulp aan vluchtelingen).