Tijdelijke werkloosheid economische oorzaken bedienden – verlenging van de cao nr. 159

02-06-2023

Werkgevers die voor bedienden tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen willen inroepen, hoeven niet alleen erkend te zijn als onderneming in moeilijkheden, maar moeten ook gebonden zijn door een sectorale of ondernemings-cao of door een ondernemingsplan.

De Nationale Arbeidsraad (NAR) had een aanvullende cao nr. 159 gesloten waarop werkgevers zich konden beroepen als ze zelf geen ondernemings-cao hadden gesloten of zich niet beroepten op een sectorale cao of een ondernemingsplan.

Die aanvullende nationale cao nr. 159 van 15 juli 2021 treedt buiten werking op 30 juni 2023.

In de NAR is op 30 mei 2023 een nieuwe aanvullende cao gesloten die de vereenvoudigde toegang tot het stelsel van tijdelijke werkloosheid voor bedienden verlengt tot 30 juni 2025: cao nr. 172 tot vaststelling van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken voor bedienden.

Cao nr. 172 treedt in werking op 1 juli 2023 en treedt buiten werking op 30 juni 2025.

Meer uitleg bij de maatregelen die werkgevers moeten nemen als ze (verder) gebruik willen maken van het systeem van tijdelijke werkloosheid schorsing werkgebrek voor bedienden vind je op de pagina "Tijdelijke werkloosheid om economische redenen werknemers - uitbreiding cao nr. 159".