Follow us on twitter

U bent hier

Nieuwsberichten

28-10-2020

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen werknemers die verlof zouden moeten nemen om een kind op te vangen ten gevolge van de sluiting van de school een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

22-10-2020

Deze studie zoomt in op de groep van alleenstaande ouders die een werkloosheidsuitkering of onderbrekingsuitkering van de RVA hebben genoten...

Allocation de sauvegarde
30-09-2020

Vanaf 1 oktober 2020 staat de RVA in voor een nieuwe uitkering: de 'beschermingsuitkering' (koninklijk besluit van 6 mei 2019 dat in het BS werd gepubliceerd op 20 mei 2019).
Die uitkering is bestemd voor bepaalde rechthebbenden op inschakelingsuitkeringen bij wie het recht afloopt.

01-09-2020

De wet van 17 mei 2019 tot erkenning van de mantelzorgers (inwerkingtreding op 1 oktober 2019) heeft wijzigingen aangebracht...

14-08-2020

Tijdens de periode van 13.03.2020 tot en met 31.08.2020 wordt het begrip overmacht soepel geïnterpreteerd...

Een RVA-kantoor zoeken

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening past het stelsel van de werkloosheidsverzekering en een aantal tewerkstellingsmaatregelen toe. De RVA is ook verantwoordelijk voor het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.

Fonds Sluiting Ondernemingen

Het “Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers” (FSO) heeft als taak de werknemers te vergoeden die getroffen zijn door de sluiting van hun onderneming.

News

Top