U bent hier

Algemeen

Wet van 22.01.1985 Herstelwet houdende sociale bepalingen
KB van 22.03.1995 Koninklijk besluit inzake palliatief verlof en houdende uitvoering van artikel 100 bis, § 4 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekening van onderbrekingsuitkeringen
KB van 22.12.1995 Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 104 bis, § 4, tweede lid van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen
Wet van 10.08.2001 Wet betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven
KB van 03.12.2009 Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing
Wet van 13.04.2011 Wet tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof

Een RVA-kantoor zoeken

Top